Aktualności Aktualności

11 listopada. Święto niepodległej Polski

Ojczyzno moja, bądź błogosławiona
I błogosławion owoc twego ducha !
Oto w błękity wyciągam ramiona,
Gdzie Bóg mnie słucha…
Majowe słońce promieni się w niebie
-
O Polsko moja, błogosławię ciebie!
                                               Ave Patria, Maria Konopnicka

Są pewne wyrazy w języku, których dźwięk wywołuje szczególne wzruszenie. Należą do nich takie wyrazy jak Bóg, matka, ojciec, i … Ojczyzna.  Ojczyzna to najpierw ziemia, na której mieszkali nasi przodkowie, którą uprawiali w pocie czoła, którą bronili ceną własnej krwi. Pisała Maria Konopnicka:

Ojczyzna moja to ta ziemia droga,
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga,
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła…

Zdjęcie przedstawia przyjazd Ignacego Jana Paderewskiego do Poznania dnia 26 grudnia 1918 r.  Fot. NAC

Ojczyzna to są także ludzie zamieszkujący tę ziemię, związani z sobą wspólnotą krwi, języka, obyczajów, przeszłością historyczną. Ludzie ci związani z sobą jakby nićmi tworzą naród. O ile naród posiada własne państwo, które mu zapewnia egzystencję, bezpieczeństwo, porządek prawny, wówczas możemy powiedzieć, że mamy Ojczyznę.

Dziś obchodzimy 102. rocznicę odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny. Po 123 latach zaborów, 11 listopada 1918 roku, nadeszła upragniona wolność.

Dzień wcześniej do Warszawy przybył Józef Piłsudski, wywołując ogromną radość mieszkańców Warszawy.  11 listopada Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich. W tym samym dniu Niemcy podpisały zawieszenie broni, które tym samym kończyło I wojnę światową. Polacy po latach niewolni odzyskali niepodległość.

Zdjęcie przedstawia projekt edukacyjny Wiolety Rjoboków: Metodyka wychowania przez sztukę – Ojczyzna moimi oczami

Rola Lasów Państwowych w odbudowie II RP

Im bardziej rosły szanse na przywrócenie niepodległości i realna stawała się perspektywa odrodzenia Polski, tym jawniej zaczęto szykować podwaliny przyszłego aparatu państwowego, a w ślad za tym gospodarki. Wcześnie też uznano, że lasy Skarbu Państwa powinny być w tej mierze jednym z istotniejszych elementów.

W memoriale, przedłożonym już 3 lutego 1917 r. Tymczasowej Radzie Stanu Królestwa Polskiego, Wydział Leśny Centralnego Towarzystwa Rolniczego zawarł projekt organizacji lasów państwowych w okupowanym przez wojska niemieckie Królestwie Kongresowym. Memoriał został zignorowany przez władze okupacyjne, nie wpłynął też na zaprzestanie lub choćby ograniczenie rabunkowej eksploatacji lasów prowadzonej na zajętych terenach.

W połowie października 1918 r. zaczęto odbierać lasy spod zarządu austriackiego i niemieckiego. Pamiętnego 11 listopada 1918 r. leśnicy z Józefem Miłobędzkim na czele w wojskowej asyście przejęli z rąk niemieckich siedzibę resortu przy Krakowskim Przedmieściu 69 w Warszawie i mieszczące się w Galerii Luxenburga przy ul. Senatorskiej 29 biura głównego zarządu lasów. https://www.youtube.com/watch?v=FBtUoJsi9g4

Zdjęcie przedstawia wejście do Galerii Luxenburga przy ul. Senatorskiej 29 w Warszawie, gdzie mieściły się biura głównego zarządu lasów.

Na organizację nowego zarządu lasów przyznany został specjalny kredyt. W resorcie powstał Wydział Ochrony Lasów. Jednym z pierwszych jego zadań stało się opanowanie żywiołowych wyrębów. Józef Miłobędzki, który stanął na czele tego wydziału, tworzył kilkuosobowe zespoły, które zaopatrzone w pieniądze i mapy udawały się do opuszczonych przez Niemców nadleśnictw, by budować tam nowe struktury organizacyjne.

Polskie leśnictwo odziedziczyło po zaborcach spadek w postaci najróżniejszych modeli administrowania lasami. W chwili powstania odrodzonej Polski obowiązywało na jej terenie pięć różnych ustaw dotyczących gospodarki leśnej, istniały najróżniejsze akty wykonawcze i instrukcje wewnętrzne. Brakowało jednolitych struktur zarządzania i kadr, zwłaszcza średniego i niższego szczebla.

Na początku 1920 r. powstały cztery dyrekcje lasów państwowych w byłym zaborze pruskim: poznańska, toruńska, bydgoska i gdańska. Lasy górnośląskie i cieszyńskie, tworzące początkowo państwowy okręg z siedzibą w Rybniku, włączone zostały do okręgu warszawskiego. Na wschodzie kraju powstały okręgi w Białowieży, Łucku, a w 1922 r. – również w Wilnie.

Rolę Lasów Państwowych w odbudowie II RP przedstawia publikacja 100 lat Niepodległej. Leśne wątki Rzeczypospolitej.

https://issuu.com/publikacje_cilp/docs/100_lat_niepodleglej_1

Zdjęcie przedstawia miejsce pamięci poległych w czasie Hitlerowskiej okupacji leśników. Fot. Archiwum Nadleśnictwa Kalisz

Z okazji dnia odzyskania upragnionej Ojczyzny pamiętajmy o tych, którzy oddali życie, aby nasz kraj odzyskał wolność.