Aktualności Aktualności

Akcja Czuwam! dla Ziemi - podsumowanie

Czuwam dla Ziemi, to ogólnopolska inicjatywa harcerek i harcerzy ze Związku Harcerstwa Polskiego, której celem jest uwrażliwienie na otaczający świat przyrody – to zwiększenie świadomości i działanie na jej rzecz.

Dzięki temu każda osoba zaangażowana w akcję staje się częścią globalnych zmian dotyczących ochrony przyrody.  Działając lokalnie, każdy odpowiada na specyficzne potrzeby swojego otoczenia, rozsądnie korzystając z natury, racjonalnie gospodarując odpadami i umiejętnie wykorzystując wodę oraz energię. Tylko przyjazne dla środowiska nawyki zbudują prawdziwą więź pomiędzy przyrodą a ludźmi.

Celem ogólnopolskiej AKCJI „CZUWAM!” jest podkreślenie roli wolontariatu w kształtowaniu charakteru młodego człowieka oraz postawy niesienia bezinteresownej pomocy w odpowiedzi na dostrzeżone potrzeby. Celem podejmowanych działań jest wypracowanie uważności młodzieży na otaczający świat, otwarcie na pomoc innym i angażowanie się w wolontariat (pełnienie służby).

Zdjęcie przedstawia zbiórkę harcerzy oraz przedstawicieli leśnictwa Brzeźno. Fot. Archiwum Nadleśnictwa

Raz w roku w jednym momencie w całej Polsce młodzi ludzie dokładają cegiełkę do zmieniania świata. Potrzeba przeciwdziałania zagrożeniom przyrody jest jednym z najważniejszych globalnych wyzwań współczesnego świata. Poprzez nasze działania możemy stanąć w obronie przyrody, kiedy jest ona zagrożona. Naszą odpowiedzialnością za naturę, której jesteśmy częścią, jest kształtowanie postaw oraz działań na rzecz poszanowania przyrody, zasobów naturalnych oraz Ziemi. Podejmowane w ramach akcji wyzwania to praca nad dobrymi nawykami w duchu less waste i zwiększanie świadomości.

Zdjęcie przedstawia harcerzy oraz zebrane przez nich śmieci na parkingu w Morasku. Fot. Karolina Prange

W naszym Nadleśnictwie udział w akcji wzięły drużyny harcerskie, które zbierały odpady w leśnictwach Annowo, Brzeźno, Marianowo, w okolicach Dziewiczej Góry, Skoków, rezerwatu „Meteoryt Morasko”, ul. Meteorytowej, Las Moraski. W akcji sprzątania udział wzięli również członkowie Rady Osiedla Morasko – Radojewo.

22.04.2021 r. – 3 gromada Zuchów „Słoneczne Promyki” z Czerwonaka,

23.04.2021 r. – 7 Drużyna Harcerska „Giermków Zawiszy” z Czerwonaka,

23.04.2021 r. – 56 Drużyna Wędrownicza  „Rewolta” z Czerwonaka,

24.04.2021 r. -  37 Szczep Drużyn Harcerskich „Bractwo Kruka i Kojota”,

24.04.2021 r. – Szczep Poznańska Czarna Trzynastka,

24.04.2021 r.  – 7 Skocka Drużyna Harcerska HYCE,

24.04.2021 r.  – 17 Skocka Gromada Zuchowa Super Pandy,

25.04.2021 r. – 2 Drużyna Harcerska „Czarne Wilki” z Owińsk.

Jak relacjonuje leśniczy leśnictwa Brzeźno – Robert Zaganiaczyk : „Podczas Skockiego finału akacji harcerze i zuchy zebrały 40 worków odpadów, w tym odpady wielkogabarytowe jak stare opony”.

Zdjęcie przedstawia odpady zebrane w okolicach Skoków. Fot. Robert Zaganiaczyk

Z samych okolic rezerwatu Meteoryt Morasko wywieziono 580 kg śmieci. Kontenery zostały dostarczone przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Suchym Lesie w ramach akcji sprzątania lasu na Dzień Ziemi. Kontenery czekały na zbierających w trzech lokalizacjach:

- na parkingu Góra Moraska, przy wejściu na teren Rezerwatu Meteoryt Morasko,

- przy wjeździe na teren składowiska odpadów,

- łuk przy skrzyżowaniu ulic Meteorytowa/Alejowa.

Zdjęcie przedstawia sprzątanie śmieci w okolicy rezerwatu "Meteoryt Morasko". Fot. Patrycja Różańska

Aleksandra Englert z 37 Szczepu Drużyn Harcerskich „Bractwo Kruka i Kojota” dodaje:  „Niektóre znaleziska na dzikim wysypisku datowaliśmy na około 30 lat, kilka znalezionych przedmiotów takich jak szampon, pianka do golenia, czy butelka po soku posiadały jeszcze starą cenę z przed denominacji”.

Zdjęcie przedstawia hacerzy sprzątających śmieci w okolicy Dziewiczej Góry. Fot. Tatiana Kędziora

Zdjęcie przedstawia harcerzy biorących udział w akcji "Czuwam! dla Ziemi". Tatiana Kędziora

Żyjmy tak, by zmieniać świat na lepszy. Kierunek naszych działań powinien wynikać z uważności na innych i otaczający świat – dostrzeżeniu potrzeby, zrozumieniu jej oraz rozsądnym reagowaniu. Nie bądźmy obojętni na to, co się dzieje wokół nas.