Aktualności Aktualności

Ćwiczenia KARAT-22

W dniach 23-24 września 2022 roku na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko odbyły się wielowątkowe ćwiczenia ratownicze pk. KARAT - 22, podczas których służby realizowały kilka scenariuszy działań podczas nietypowych sytuacji.

Przedsięwzięcie realizowane było z inicjatywy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na terenie poligonu Biedrusko, użytkowanego przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Celem ćwiczeń była organizacja wspólnych działań różnych służb i instytucji podczas zdarzeń kryzysowych. W trakcie ćwiczeń służby musiały poradzić sobie z wypadkiem autobusu z dużą liczbą rannych, wypadku na maszcie antenowym, skażeniem chemicznym, ratowaniem poszkodowanej osoby w wodzie, poszukiwaniu zaginionych osób, a także z pożarem lasu.

Scenariusz ćwiczeń związany z pożarem lasu był realizowany w sobotę. Z symulowanym pożarem walczyło pięć zastępów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu (JRG 7, 8, 9), jeden zastęp Wojskowej Straży Pożarnej w Biedrusku, 12 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych, a także pracownicy Służby Leśnej Nadleśnictwa Łopuchówko.  Do akcji został również zadysponowany samolot PZL M18 Dromader z Leśnej Bazy Lotniczej w Jaryszewie, a nad przebiegiem akcji oraz przekazywaniem meldunków czuwał  Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny nadleśnictwa oraz Regionalny Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny RDLP w Poznaniu.

Wspólne działania pozwoliły na przetestowanie systemu wykrywania pożarów organizowanego przez nadleśnictwo, a także organizację akcji ratowniczo-gaśniczej podczas dużego pożaru lasu z wykorzystaniem wielu służb i jednostek. Jednocześnie pozwoliły one na wskazanie obszarów, nad którymi wciąż trzeba pracować aby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo pożarowe lasów.