Aktualności Aktualności

Ćwiczenia z zakresu działań gaśniczych

W dniu 22 września 2020 roku w Nadleśnictwie Łopuchówko odbyły się ćwiczenia z zakresu działań gaśniczych na terenach leśnych. Przedsięwzięcie realizowano było wspólnie z:

  • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu,

  • Komendą Poligonu Biedrusko,

  • Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Poznaniu,

  • Wojskową Strażą Pożarną w Biedrusku – GBA i GCBA

  • Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

    • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5

    • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 8

  • Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie funkcjonowania systemu wczesnego wykrywania pożaru Nadleśnictwa Łopuchówko oraz doskonalenie umiejętności działania jednostek ochrony przeciwpożarowej w warunkach leśnych.

Zasymulowany pożar pokrywy gleby został wykryty przez Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadleśnictwa Łopuchówko. Co roku w Lasach Państwowych w okresie największego zagrożenia pożarowego tj. od początku marca do końca września uruchamiane są takie punkty. Ich zadaniem jest prognozowanie zagrożenia pożarowego, informowaniu o zauważonym pożarze, koordynowanie działań podczas akcji gaśniczej.

Opanowanie pożaru było możliwe dzięki zaangażowaniu strażaków. Na miejsce akcji przybyło łącznie 7 samochodów bojowych. Utrudnieniem w zwalczaniu żywiołu był ograniczony dostęp do wody. Na szczęście Lasy Państwowe wspólnie z Komendą Poligonu Biedrusko dbają o dostępność punktów czerpania wody (PCW). Poza hydrantami zlokalizowanymi najczęściej blisko zabudowań, na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko znajduje się 15 takich punktów. Podczas symulowanego pożaru korzystano z punktu czerpania wody zlokalizowanego na rzece Warcie. Dzięki sprawnie zbudowanej magistrali wodnej i przetaczaniu wody na ponad 600 m strażakom nawet przez chwilę nie zabrakło wody do walki z pożarem.

Niewątpliwie duży udział w wyeliminowaniu pożaru miał samolot PZL M18 Dromader z Leśnej Bazy Lotniczej w Jaryszewie zadysponowany przez Regionalny Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny RDLP w Poznaniu. Zrzut 2000 l wody stanowił silne oparcie dla sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej będących na miejscu.