Aktualności Aktualności

Kładka przy Łysym Młynie wciąż zamknięta

Teren wokół Ośrodka Edukacji Leśnej „Łysy Młyn” jest jednym z częściej odwiedzanych miejsc w pobliżu Poznania. Na szczególną uwagę zasługiwała kładka prowadząca przez ścieżkę „Rola wody w przyrodzie”. Niestety, ze względu na zły stan techniczny kładki została ona zamknięta na czas nieokreślony. Zaczęły pojawiać się liczne pytania, dlaczego Nadleśnictwo Łopuchówko nie wznowiło odbudowy kładki.

Jednostki Lasów Pańswtwowych funkcjonują w oparciu o plan finansowo-gospodarczy. Nadrzędnym celem Lasów jest zapewnienie trwałości i ciągłości użytkowania lasów (szerzej o tym w art. 7 ust. 1 ustawy o lasach). Każda jednostka prowadzi gospodarkę w zakresie:

  • Użytkowania lasu (pozyskanie drewna),
  • Hodowli (sadzenie, pielęgnowanie co rok lub nawet kilka razy do roku w zależności od wieku),
  • Ochrony (grodzenia przez zwierzyną, zwalczanie szkodników, zwalczanie szkód od pożarów, huraganów, suszy, powodzi, niszczenia przyrody przez ludzi, odtwarzanie oznakowania, wykonywanie pasów przeciwpożarowych i dojazdów przeciwpożarowych),
  • Produkcji materiału sadzeniowego (prowadzenie szkółki, selekcja drzewostanów pod kątem zbioru nasion, zbiór nasion, uprawa gleby, nawożenie, pielęgnacja sadzonek),
  • Urządzania lasu (zatrudnianie specjalistów planujących zabiegi na najbliższe 10 lat),
  • Regulacji stanu posiadania (prowadzenie spraw sądowych o naruszenia własności Skarbu Państwa),
  • Wywożeniu śmieci z lasu (w ciągu 4 ostatnich lat Nadleśnictwo przeznaczyło 177 000 zł na sprzątanie lasu),
  • Edukacji przyrodniczej i turystyki (prowadzenie zajęć edukacyjnych, utrzymanie obiektów edukacyjnych i turystycznych).

Na wszystkie te czynności Nadleśnictwa pozyskują środki przede wszystkim ze sprzedaży drewna.

Dla zapewnienia realizacji narzuconych celów środki są wystarczające, jednak na realizację inwestycji takich jak kładka (koszt wynosi około pół miliona złotych) już niestety nie. Takie inwestycje realizowane są przy udziale środków zewnętrznych. Przy tym Nadleśnictwo stosuje w miarę możliwości materiały ekologiczne – głównie drewno, a więc szybciej zużywające się.

Mimo starań, aby kładka wróciła na swoje miejsce, nie udało się uzyskać funduszy z trzech programów pomocowych, w których Nadleśnictwo brało udział. Ponadto wymagane są pozwolenia budowlane. Uzyskanie takich pozwoleń i pozyskanie zewnętrznych środków finansowych zajmuje dużo czasu.

W tej chwili Nadleśnictwo nie może wskazać wiążącego terminu zagospodarowania terenu po rozebranej kładce. Postaramy się jednak, by ten stan trwał możliwe jak najkrócej.