Aktualności Aktualności

Maruszka lepiej poznana

Owiane legendami Uroczysko Maruszka było miejscem drugiego spotkania w ramach projektu „Śladami Piastów po Puszczy Zielonce – poznajemy nasze dziedzictwo przyrodnicze i historyczne” zainicjowanego przez Sołectwo Kliny i zrealizowanego ze środków LGD Trakt Piastów.

W sobotę 5 października uczestnicy „Naszej Maruszki”, brodząc w błocie i strugach deszczu, przybyli na teren uroczyska. Historię niezwykłego miejsca, karczmy i nieszczęśliwie zakochanych przedstawili historyk Włodzimierz Buczyński i pasjonat regionu Błażej Sienkowski. Grzegorz Marek opowiedział o kulturze łowieckiej rozbawiając zebranych zwyczajami i gwarą łowiecką. Rozmawiając o zwyczajach zwierząt odpowiedzieliśmy także na pytanie: jak przetrwać zimę? Najmłodsi z zapałem przygotowali gipsowe odlewy tropów, a także rozpoznawali wylosowane figurki zwierząt.

Rozgrzewająca zupa gajowego smakowała wszystkim wybornie. Kropką nad „i” było posadzenie klonu zwyczajnego, przy którym postawiono pamiątkową tabliczkę. Dziękujemy uczestnikom, których było łącznie blisko 30, za wytrwałość i zaangażowanie. Poznawanie dziedzictwa przyrodniczego i historycznego było dla wszystkich wspaniałą przygodą!