Aktualności Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ ZBIORNIKA WODNEGO

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina, ogłasza nieograniczony publiczny przetarg pisemny na dzierżawę zbiornika wodnego będącego własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Łopuchówko.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko ogłasza nieograniczony publiczny przetarg pisemny na dzierżawę zbiornika wodnego będącego własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Łopuchówko.

Przedmiot przetargu stanowi użytek ewidencyjny Ws (jezioro), o powierzchni 4,6270 ha zlokalizowany w 302111_5.0008.125 (wg ewidencja gruntów), 09-14-3-08-41 -k -00 (wg adresu leśnego).

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela: Tobiasz Kędzierski (61) 8122 161 wew. 130. Pytania można kierować również na adres lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl. Pytania telefoniczne można kierować wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do 15.00.

Cała treść ogłoszenia, wraz z niezbędnym formularzem i oświadczeniem znajduje się w materiałach do pobrania.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia wraz z pozostałymi załącznikami znajdują się również w BIP (link poniżej):
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-lopuchowko/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia