Aktualności Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ ZBIORNIKA WODNEGO

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina, ogłasza nieograniczony publiczny przetarg pisemny na dzierżawę zbiornika wodnego będącego własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Łopuchówko.

Cała treść ogłoszenia, wraz z niezbędnym formularzem i oświadczeniem znajduje się w materiałach do pobrania.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia wraz z pozostałymi załącznikami znajdują się w BiP (link poniżej).

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-lopuchowko/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia