Aktualności Aktualności

Poznańscy seniorzy ruszyli w las

Wakacje to dobra okazja do spotkań, również tych przyrodniczych. W dniach od 3 do 7 sierpnia w Ośrodku Edukacji Leśnej Łysy Młyn gościli seniorzy Sekcji Turystyki Pieszej z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu.

Słoneczne dni sprzyjają wędrówkom. Prawie 80 seniorów wzięło udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których zapoznali się z działaniami leśników w zakresie ochrony przyrody. Nadleśnictwo Łopuchówko może pochwalić się wieloma osiągnięciami w tej dziedzinie. Jednym z nich jest działanie na rzecz ochrony pszczół polegające na próbie odtworzenia w okolicy stawu Łysy Młyn kilku form dawnego budownictwa, wraz z poletkami kwiatowymi stanowiącymi pożytek dla zapylaczy.

Seniorzy mieli okazję obejrzeć dawne formy budownictwa podczas spaceru ścieżką przyrodniczą. Widząc ścianki przygotowane dla owadów błonkoskrzydłych, seniorzy wspominali domy gliniane znane im z dawnych czasów, które były naturalnym schronieniem dla owadów.

W ramach spotkania wzięli również udział w wykładzie tematycznym, podczas którego opowiedziano o pszczołach i ich roli w przyrodzie. Poruszono również temat bartnictwa, które staraniem leśników jest przywracane od kilku lat do polskich lasów.

Zdjęcie przedstawia wykład dotyczący pszczół i ich roli w przyrodzie. Fot. Karolina Prange

Seniorzy mocno zaangażowali się w prelekcje, a także dzielili się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami, co dla nas leśników jest niezwykle ważne. Spotkanie minęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i wiadomości poszerzyły wiedzę uczestników spotkania. Po rozwianiu wszelkich przyrodniczych wątpliwości seniorzy rozpoczęli wspólne zajęcia praktyczne polegające na tworzeniu leśnych kompozycji z udziałem darów lasu.

Zdjęcie przedstawia zajęcia praktyczne polegające na tworzeniu leśnych kompozycji z udziałem darów lasu. Fot. Karolina Prange

Na zakończenie zajęć na ręce każdej grupy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku trafiła publikacja Nadleśnictwa Łopuchówko: „Formy ochrony przyrody w Nadleśnictwie Łopuchówko” dofinansowana ze środków WFOŚIGW w Poznaniu.

Zdjęcie przedstawia przekazanie słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku publikacji Nadleśnictwa Łopuchówko: „Formy ochrony przyrody w Nadleśnictwie Łopuchówko” dofinansowanej ze środków WFOŚIGW w Poznaniu. Fot. Karolina Prange