Aktualności Aktualności

W oczekiwaniu na otwarcie

W odpowiedzi na liczne pytania przypominamy, że choć możemy korzystać z parkingów leśnych i swobodnie wypoczywać w lesie, obiekty leśnej infrastruktury turystycznej nadal pozostają wyłączone z użytkowania.

Zgodnie z §16 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wieża widokowa na Dziewiczej Górze, toalety, wiata na ognisko, plac zabaw i pozostałe elementy infrastruktury przy OEPL Dziewicza Góra, a także na Parkingach Leśnych Morasko i Łysy Młyn nadal nie są udostępnione do celów turystycznych. My także niecierpliwie oczekujemy na możliwość ich otwarcia. O wszelkich zmianach będziemy informowali na stronie internetowej i naszym profilu Fb.

Pamiętajmy, że nadal obowiązują ogólne zalecenia i ograniczenia dotyczące przemieszczania się w czasie pandemii koronawirusa, także w lesie. Należy zachowywać odpowiednie odstępy od innych osób, unikać grupowania się. W lesie możemy spacerować bez maseczki, ale musimy jej używać przebywając na parkingu leśnym lub miejscu postojowym.

Prosimy, bądźcie odpowiedzialni - w trosce o zdrowie własne, bliskich i innych osób, a także by odciążyć zaangażowany bezpośrednio w walkę z pandemią personel medyczny.

Jak mądrze zaplanować bezpieczne odwiedziny w lesie w obliczu SARS-CoV-2, dowiecie się z naszego poradnika.