Cennik na połów ryb

Nadleśnictwo Łopuchówko informuje
o możliwości zakupu pozwoleń na sportowy połów ryb
na jeziorach Worowo, Tuczno i Głębocko

ZE WZGLĘU NA WPROWADZONY REGULAMINEM LIMIT ZEZWOLEŃ NA POŁÓW Z ŁODZI ORAZ POŁÓW Z BRZEGU NA JEZIORZE WOROWO,
PRZED DOKONANIEM WPŁATY NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z P. MAŁGORZATĄ KORŻAK tel. 533 145 137 (w godz. 10:00-13:00 od pn. do pt.)
W CELU POTWIERDZENIA MOŻLIWOŚCI ZAKUPU DANEGO ZEZWOLENIA

Zasady sprzedaży zezwoleń:

Zakup pozwolenia możliwy jest wyłącznie poprzez dokonanie przelewu na konto nadleśnictwa:

nr 03 1020 4027 0000 1602 1505 7877

w tytule przelewu należy umieścić:

IMIĘ I NAZWISKO WĘDKARZA, NR KARTY WĘDKARSKIEJ, NAZWĘ JEZIORA

Na podstawie podanych danych wypisywane będzie pozwolenie,
które będzie można odebrać w sekretariacie nadleśnictwa.

 

KAŻDY WĘDKARZ ZOBOWIĄZANY JEST
DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM POŁOWU RYB

NA JEZIORACH NADLEŚNICTWA ŁOPUCHÓWKO
I BEZWZGLĘDNEGO STOSOWANIA SIĘ
DO JEGO ZAPISÓW

 

CENNIK - JEZIORO WOROWO:

SPOSÓB WĘDKOWANIA (cały sezon)

CENA

2 wędki z brzegu w porze dziennej
metoda spławikowa i/lub gruntowa

350,00 zł

2 wędki z brzegu całodobowo
metoda spławikowa i/lub gruntowa

450,00 zł

2 wędki z łodzi całodobowo
metoda spławikowa i/lub gruntowa +spinning

750,00 zł

 

CENNIK - JEZIORO TUCZNO:

Ważność zezwolenia

2 wędki z brzegu całodobowo
metoda spławikowa i/lub gruntowa
+ spnning z brzegu

Cały sezon

350,00 zł

3 dni

80,00 zł

7 dni

160,00 zł

 

CENNIK - JEZIORO GŁĘBOCKO:

Ważność zezwolenia

2 wędki z brzegu całodobowo
metoda spławikowa i/lub gruntowa
+ spnning z brzegu

Cały sezon

300,00 zł

 

Zezwolenia wykupione na cały sezon upoważniają do połowu z lodu.

 

 

Regulamin zachowania i amatorskiego połowu ryb na jeziorze Worowo w 2022r.

§ 1

1.            Zbiornik dopuszczony jest do amatorskiego użytkowania tylko dla posiadaczy ważnego zezwolenia na połów wraz z aktualną kartą wędkarską.

2.            Sprzedaż imiennych zezwoleń prowadzi Nadleśnictwo Łopuchówko.

3.            Wprowadza się limit możliwych do sprzedaży zezwoleń w całym sezonie:

a)            połów z brzegu (sumarycznie: dobowo i w porze dziennej) – 40 szt.,

b)           połów z łodzi - 15 szt.

4.            Zakup zezwolenia, jest jednoznaczny z przyjęciem do wiadomości i przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu.

5.            Zezwolenie oraz aktualną kartę wędkarską należy posiadać przy sobie podczas połowu i przebywaniu na łowisku, okazywać na żądanie Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, Policji, Państwowej Straży Leśnej i osobom upoważnionym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko.

§ 2

1.            Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk, spożywania alkoholu, zaśmiecania linii brzegowej i zbiornika, wyrzucania niedopałków papierosów na brzeg lub do wody, wycinania drzew, łamania gałęzi, parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi w obrębie łowiska, wyrzucania węgli z grillów, głośnego zachowania, płoszenia zwierząt.

2.            Zabrania się samodzielnej budowy stanowisk wędkarskich i pomostów wędkarskich, wycinania trzciny i drzew.

§ 3

1.            Wprowadza się zakaz połowu ryb metodą spinningową z brzegu.

2.            Wprowadza się zakaz połowu ryb na martwą lub żywą rybkę.

3.            Wprowadza się zakaz wywożenia zestawów gruntowych na odległość większą niż 50 m lub dalej, niż za oś podłużną jeziora.

4.            Wprowadza się następujące wymiary ochronne ryb wybranych gatunków:

a)            okoń – 25 cm,

b)           lin – 30 cm,

c)            karaś pospolity – 25 cm,

d)           pozostałe gatunki – zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Wędkarskiego.

5.            Łączna ilość złowionych przeznaczonych do zabrania ryb nie może przekroczyć 5 kg w ciągu doby, z zastrzeżeniem ustępu 5 poniżej.

6.            Wprowadza się zasadę „Złów i wypuść”, czyli zakaz zabierania złowionych ryb, w tym również ich przetrzymywania w siatce, następujących gatunków:

a)            amur,

b)           karp,

c)            sandacz,

d)           szczupak.

§ 4

Pozostałe kwestie zgodnie z zapisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb stanowiący Załącznik do uchwały nr 172/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 20 września 2019 r.

§ 5

Naruszenie zasad niniejszego regulaminu, w tym połów z wykorzystaniem zezwolenia wystawionego na inne nazwisko, skutkować będzie utratą wykupionego zezwolenia, o którym mowa w § 1.

 

 

 

Regulamin zachowania i amatorskiego połowu ryb na jeziorze Tuczno w 2022r.

§ 1

1.            Zbiornik dopuszczony jest do amatorskiego użytkowania tylko dla posiadaczy ważnego zezwolenia na połów wraz z aktualną kartą wędkarską.

2.            Sprzedaż imiennych zezwoleń prowadzi Nadleśnictwo Łopuchówko.

3.            Zakup zezwolenia, jest jednoznaczny z przyjęciem do wiadomości i przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu.

4.            Zezwolenie oraz aktualną kartę wędkarską należy posiadać przy sobie podczas połowu i przebywaniu na łowisku, okazywać na żądanie Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, Policji, Państwowej Straży Leśnej i osobom upoważnionym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko.

§ 2

1.            Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk, spożywania alkoholu, zaśmiecania linii brzegowej i zbiornika, wyrzucania niedopałków papierosów na brzeg lub do wody, wycinania drzew, łamania gałęzi, parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi w obrębie łowiska, wyrzucania węgli z grillów, głośnego zachowania, płoszenia zwierząt.

2.            Zabrania się samodzielnej budowy stanowisk wędkarskich i pomostów wędkarskich, wycinania trzciny i drzew.

§ 3

Pozostałe kwestie zgodnie z zapisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb stanowiący Załącznik do uchwały nr 172/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 20 września 2019 r.

§ 4

Naruszenie zasad niniejszego regulaminu, w tym połów z wykorzystaniem zezwolenia wystawionego na inne nazwisko, skutkować będzie utratą wykupionego zezwolenia, o którym mowa w § 1.

 

 

Regulamin zachowania i amatorskiego połowu ryb na jeziorze Głębocko w 2022r.

§ 1

1.            Zbiornik dopuszczony jest do amatorskiego użytkowania tylko dla posiadaczy ważnego zezwolenia na połów wraz z aktualną kartą wędkarską.

2.            Sprzedaż imiennych zezwoleń prowadzi Nadleśnictwo Łopuchówko.

3.            Zakup zezwolenia, jest jednoznaczny z przyjęciem do wiadomości i przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu.

4.            Zezwolenie oraz aktualną kartę wędkarską należy posiadać przy sobie podczas połowu i przebywaniu na łowisku, okazywać na żądanie Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, Policji, Państwowej Straży Leśnej i osobom upoważnionym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko.

§ 2

1.            Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk, spożywania alkoholu, zaśmiecania linii brzegowej i zbiornika, wyrzucania niedopałków papierosów na brzeg lub do wody, wycinania drzew, łamania gałęzi, parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi w obrębie łowiska, wyrzucania węgli z grillów, głośnego zachowania, płoszenia zwierząt.

2.            Zabrania się samodzielnej budowy stanowisk wędkarskich i pomostów wędkarskich, wycinania trzciny i drzew.

§ 3

Pozostałe kwestie zgodnie z zapisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb stanowiący Załącznik do uchwały nr 172/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 20 września 2019 r.

§ 4

Naruszenie zasad niniejszego regulaminu, w tym połów z wykorzystaniem zezwolenia wystawionego na inne nazwisko, skutkować będzie utratą wykupionego zezwolenia, o którym mowa w § 1.