Asset Publisher Asset Publisher

Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000 na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim

Przedsięwzięcie pn. „Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000 na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim”

Termin realizacji: 30.11.2023 r.

Wartość projektu: 81 051,76 zł

Dofinansowanie: 56 736,23 zł

Cel ogólny przedsięwzięcia: Zapewnienie ciągłości trwania procesów przyrodniczych, zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt jako przedmiotów ochrony w 5 rezerwatach przyrody i 4 obszarach Natura 2000, znajdujących się na gruntach w zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

 

Jednostki biorące udział w projekcie oraz zakres rzeczowy poszczególnych realizacji

Nadleśnictwo Czerniejewo

 • Usuwanie podrostu i odrośli gatunków obcych geograficznie i ekologicznie na obszarze Natura 2000 Ostoja koło Promna

Nadleśnictwo Grodzisk

 • Usuwanie nalotu drzew oraz krzewów na obszarze Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska

Nadleśnictwo Jarocin

 • Pielęgnacja odnowienia oraz konserwacja grodzenia w siedlisku przyrodniczym 91F0 w rezerwacie przyrody „Czeszewski Las”
 • Jednokrotne koszenie łąk, będących siedliskiem przyrodniczym 6440. Zbiór pokosu i jego usunięcie poza teren rezerwatu przyrody „Czeszewski Las”
 • Płaty siedliska przyrodniczego 9190: Usuwanie czeremchy amerykańskiej oraz robinii akacjowej na obszarze Natura 2000 Rogalińska Dolina Warty
 • Ekstensywne użytkowanie kośne łąk stanowiących siedlisko przyrodnicze 6440 na obszarze Natura 2000 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie
 • Ekstensywne użytkowanie kośne łąk stanowiących siedlisko przyrodnicze 6510 na obszarze Natura 2000 Lasy Żerkowsko-Czeszewskie

Nadleśnictwo Karczma Borowa

 • Koszenia ekstensywne w rezerwacie przyrody Czarne Doły, zgodnie z zapisami zadań ochronnych

Nadleśnictwo Konstantynowo

 • Wykonanie i montaż szlabanu w rezerwacie przyrody „Krajkowo” w celu przeciwdziałaniu presji turystycznej – niszczenia roślinności, zaśmiecania, palenia ognisk, ruchu pojazdów

Nadleśnictwo Krotoszyn

 • Usuwanie gatunków obcych - Usuwanie osobników robinii akacjowej z wyjątkiem drzew martwych lub dziuplastych poprzez wycięcie i/lub za pomocą herbicydów w rezerwacie przyrody „Dąbrowa Smoszew”
 • Bieżąca konserwacja szlaku pieszo-rowerowego (koszenie) w rezerwacie przyrody „Baszków”

Nadleśnictwo Łopuchówko

 • Usuwanie suchych, zamierających, złamanych i pochylonych drzew stanowiących zagrożenie dla przemieszczających się ludzi wzdłuż ciągów komunikacyjnych, wycięte drzewa pozostaną na terenie rezerwatu do naturalnego rozkładu w rezerwacie przyrody „Meteoryt Morasko”

Ilustracja przedstawia logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu