Asset Publisher Asset Publisher

Narada poświęcona szkodnictu leśnemu

Z inicjatywy Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko Pana Tomasza Markiewicza w miniony piątek (17.11.2023 r.) odbyła się narada poświęcona szkodnictwu leśnemu na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Łopuchówko.

Celem narady było podsumowanie działalności prewencyjnej oraz interwencyjnej w zwalczaniu szkodnictwa leśnego, jaką prowadzi Staż Leśna, w perspektywie ostatnich kilku lat. Zaprezentowano m.in. statystyki patroli łączonych z lokalnymi służbami mundurowymi oraz ich wyniki. W trakcie narady została również przedstawiona dotychczasowa współpraca nadleśnictwa i Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojskowej Straży Pożarnej przy zwiększaniu bezpieczeństwa pożarowego terenów leśnych, a także organizacji wspólnych ćwiczeń przeciwpożarowych. Omówione zostały również prawne i praktyczne aspekty dotyczące bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych oraz obowiązkach ciążących na zarządcach i użytkownikach tych obszarów. Spotkanie zakończyło się dyskusją oraz uzgodnieniami dalszej współpracy i podejmowania nowych inicjatyw, ograniczających szkodnictwo leśne i zwiększających bezpieczeństwo ludzi korzystających z lasów.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele licznych służb współpracujących z nadleśnictwem, takich jak:

 • Prokuratura Rejonowa Poznań Stare Miasto
 • Komenda Miejska Policji w Poznaniu wraz z Komisariatem Policji w Pobiedziskach, Murowanej Goślinie, Czerwonaku i Suchym Lesie
 • Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu wraz z Komisariatem Policji w Skokach
 • Komenda Powiatowa Policji w Obornikach
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu
 • Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych – Poznań
 • Wojskowa Straż Pożarna w Biedrusku
 • Żandarmeria Wojskowa – Wydział w Poznaniu
 • Państwowa Straż Łowiecka w Poznaniu
 • Państwowa Straż Rybacka w Poznaniu
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu
 • Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie
 • Straż Miejska w Murowanej Goślinie
 • Straż Gminna w Suchym Lesie
 • Posterunki Straży Leśnej w Nadleśnictwach: Oborniki, Gniezno i Babki