Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ ZBIORNIKA WODNEGO

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina, ogłasza nieograniczony publiczny przetarg pisemny na dzierżawę zbiornika wodnego będącego własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Łopuchówko.

Przedmiot przetargu stanowi zbiornik wodny z zapleczem: wg. załączników nr 1, 2A i 2B do ogłoszenia, gdzie:
a) zbiornik wodny stanowi: użytek ewidencyjny Ws (jezioro), o powierzchni 3,3000 ha zlokalizowany na działce 302111_5.0006.216/2 (wg ewidencja gruntów), 09-14-3-10-133 -j -00 (wg adresu leśnego),
b) zaplecze stanowi:
- użytek ewidencyjny B o powierzchni 0,0950 ha zlokalizowany na działce 302111_5.0006.216/2 (wg ewidencja gruntów), 09-14-3-10-133 -l -00 cz. (wg adresu leśnego) oraz
- użytek ewidencyjny S-R VI o powierzchni 0,1640 ha zlokalizowany na działce 302111_5.0006.199 (wg ewidencja gruntów), 09-14-3-10-133 -k - 00 cz. (wg adresu leśnego).

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela: Tobiasz Kędzierski (61) 8122 161 wew. 130. Pytania można kierować również na adres lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl. Pytania telefoniczne można kierować wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do 15.00.

Oględzin można dokonać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w terminie od dnia 30.05.2023 r. do dnia 21.06.2023 r. po uprzednim uzgodnieniu z miejscowym leśniczym lub - w razie jego nieobecności - z podleśniczym.

Cała treść ogłoszenia, wraz z niezbędnym formularzem i oświadczeniem znajduje się w materiałach do pobrania.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia wraz z pozostałymi załącznikami znajdują się również w BIP (link poniżej):

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-lopuchowko/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia