Asset Publisher Asset Publisher

Projekt "BocianiMy w Lasach" i Zielona Szkoła w Łysym Młynie

Nie zwalniamy tempa ! 18 i 25 października ruszyła "Zielona Szkoła". Dla uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku, to już ośmioletnia sprawdzona tradycja praktycznej edukacji ! Celem zajęć było utrwalenie i poszerzenie wiadomości przyrodniczych, doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji przez mikroskop, binokular i lornetkę, kształcenie naukowego myślenia, wnioskowania i współpracy w grupie.

          W nawiązaniu do Europejskich Dni Ptaków i Ogólnopolskich Dni Bociana Czarnego młodzi przyrodnicy rozpoznawali ptaki lęgowe odlatujące od nas na zimę. Poznawali dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego na terenach leśnych realizowane w ramach projektu pt.: „Bocian i My w Lasach” . Projekt realizowany jest w całej Polsce na wybranych 21 obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, w których bocian czarny jest przedmiotem ochrony. Projekt realizuje 47 nadleśnictw i 17 leśnych kompleksach promocyjnych.

           Młodzi przyrodnicy podczas zajęć w ośrodku rozpoznawali gatunki drzew, badali właściwości różnych rodzajów drewna, wykrywali odczyny substancji oraz składniki pokarmowe. W drugiej części poznawali przystosowania ptaków do lotu, budowę i rodzaje piór oraz obserwowali pióra pod binokularami według scenariusza 7 projektu „BocianyiMy” – Dlaczego ptaki latają ? Uczniowie oglądali także rozwój owadów oraz samodzielnie wykonywali preparaty mikroskopowe ze skórki cebuli podbarwione jodyną.
Utrwalali w ten sposób znajomość budowy komórki roślinnej.

           Po zakończeniu zajęć w budynku ośrodka wszyscy wyposażeni w lornetki i karty pracy ruszyli na ścieżkę przyrodniczą, gdzie prowadzili obserwacje ornitologiczne oraz indywidualnie poszukiwali odpowiedzi na liczne pytania dotyczące wody, jej obiegu oraz organizmów wodnych związanych z tym środowiskiem, stanowiących potencjalne źródło pożywienia dla bociana czarnego. Ostatnim zadaniem było prawidłowe posadzenie pamiątkowego drzewa – buka zwyczajnego.
          Zajęcia prowadził nauczyciel Arkadiusz Dobosz i  edukatorka Karolina Prange

 Jeżeli poszukujecie inspiracji do tworzenia nowych projektów edukacyjnych łączących wzajemną współpracę nauczyciela i edukatora zachęcamy Was do lektury artykułu pt. „Stała współpraca szkoły i OEL – Zielona Szkoła w Łysym Młynie”, gdzie przedstawiamy nasze wieloletnie doświadczenia przy realizacji programu Zielonej Szkoły

cepl.sggw.waw.pl/sim/pdf/sim47_pdf/prange_wierzbicka_polchlopek.pdf   

Więcej o projekcie również na stronie:

www.poznan.lasy.gov.pl/zielona-szkola#.WdeYiztFfj8