Asset Publisher Asset Publisher

Przetarg pisemny na sprzedaż zbędnych rzeczowych składników majątkowych będących własnością Nadleśnictwa Łopuchówko

Nadleśnictwo Łopuchówko zaprasza do udziału w pisemnym przetargu
nieograniczonym na sprzedaż zbędnych rzeczowych składników majątkowych
będących własnością Nadleśnictwa Łopuchówko.

Cała treść ogłoszenia, wraz z niezbędnymi załącznikami znajduje się w materiałach do pobrania oraz w BIP (link poniżej):

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-lopuchowko/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia