Asset Publisher Asset Publisher

Szkolenie związane z bezpieczeństwem wykonywania prac leśnych dla pracowników ZUL oraz terenowej Służby Leśnej

W dniu 1.06.2022 r. w sali konferencyjnej LZD w Murowanej Goślinie odbyło się szkolenie związane z bezpieczeństwem wykonywania prac leśnych dla pracowników ZUL oraz terenowej Służby Leśnej.

W szkoleniu udział wzięli pracownicy Zakładów Usług Leśnych pracujących na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko, służby terenowe nadleśnictwa oraz pracownicy Leśnego Zakłądu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie.

Szkolenie rozpoczął Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko Tomasz Markiewicz, który przywitał wszytskich uczestników i prelegentów oraz przedstawił genezę szkolenia, jego cel oraz istotę prowadzenia bezpiecznych prac leśnych. Głos zabrał również gospodarz terenu Pan Piotr Koprowski - Nadleśniczy LZD w Murowanej Goślinie.

Zajęcia prowadzili:

- Pani Teresa Domżalska - Starszy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu,

- Pan Jacek Wiekiera - Główny Specjalista SL ds. BHP w RDLP w Poznaniu,

- Pani Katarzyna Gręźlikowska - prowadząca sprawy BHP w Nadleśnictwie Łopuchówko,

- Pan Krzysztof Strykowski - Strażak KP PSP w Obornikach.

Podczas szkolenia omwiono przyczyny i konsekwencje wypadków przy pracach leśnych z ostatnich lat, a także sposoby ich zapobiegania. Ważnym elementem szkolenia było również przedstawienie aktualnych przepisów ciążących na pracodawcach zatrudniających pracowników do prac leśnych. W dalszej części przedstawiono wyniki bieżących kontroli stanu bhp wśród pracowników świadczących usługi leśne dla Nadleśnictwa Łopuchówko, a także podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku najczęstrzych urazów, jakich można doznać podczas prac leśnych. Uczestnikom przekazało również komplety książek, broszur i innych materiałów dotyczących bezpieczeństwa wykonywania prac leśnych oraz kompedia wiedzy dla pracodawców.

W opinii pracowników ZUL szkolenie było ciekawe i dające do myślenia. Wskazano również na zasadność częstrzej organizacji wydarzeń mających na celu zwiększanie świadomości i bezpieczeństwa pracowników podczas wykonywania prac leśnych.

Uczestnicy szkolenia w trakcie oglądania filmu instruktażowego