Asset Publisher Asset Publisher

Zamieranie drzewostanów sosnowych w Złotkowie i Złotnikach

Nadleśnictwo Łopuchówko informuje o planowanych do wykonania w najbliższym czasie pracach gospodarczych w okolicach ulicy Żytniej w Złotkowie i Pawłowickiej w Złotnikach, a także w pobliżu ROD „Tęcza” i ROD „Złotniki”.

Zaplanowane zabiegi wynikają z potrzeb ochrony lasu przed masowym pojawieniem się szkodników wtórnych – kornika ostrozębnego oraz przypłaszczka granatka, które doprowadzają do obumierania drzew sosnowych. Ochrona przed tymi szkodnikami polega na usuwaniu z lasu drzew zasiedlonych, co zapobiega namnażaniu się ich i przenoszeniu na kolejne drzewa.

Infografika przedstawia kornika ostrozębnego - jeden z gatunków szkodników wtórnych powodujących zamieranie drzewostanów sosnowych w Leśnictwie Złotkowo. Źródło: CILP

W miejscach wykonywania zabiegów zostaną pozostawione drzewa liściaste stanowiące drugie piętro lasu, które są odporne na działanie tych szkodników, a także grupy drzew, które nie zostały jeszcze zasiedlone przez szkodniki.

Obecny stan zdrowotny lasów na tym terenie jest wynikiem obserwowanego od kilku lat obniżenia poziomu wód gruntowych, a także silnego gradobicia w lipcu 2020 r., które doprowadziło do znaczącego przerzedzenia koron i osłabienia kondycji drzew. Fakt ten stworzył dogodne warunki do intensywnego rozwoju szkodników owadzich. Konsekwencją tego jest zamieranie drzew widoczne początkowo jako rudzenie koron, a następnie jako częściowe i całkowite ich usychanie. Powoduje to, że drzewa tracą stabilność i stają się realnym zagrożeniem dla ruchu pieszego oraz samochodowego w sąsiedztwie zamierających lasów sosnowych.

Zdjęcie przedstawia drzewa zamierające w wyniku działania szkodników wtórnych. Fot. D. Cichoń

Mając na względzie dbanie o stan sanitarny lasu oraz idące za tym potrzeby szybkiego usunięcia i wywiezienia drzew zasiedlonych, we wskazanych rejonach prowadzone będą prace, które mogą powodować utrudnienia w korzystaniu z terenów leśnych i ich bezpośredniego sąsiedztwa. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o przestrzeganie okresowego zakazu wstępu związanego z wykonywanymi pracami.