Asset Publisher Asset Publisher

ZAPYTANIE W FORMIE ROZEZNANIA RYNKU

Nadleśnictwo Łopuchówko zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przygotowanie procesu inwestycyjnego dla przebudowy drogi leśnej o nr inw. 220/4 stanowiącej część dojazdu pożarowego nr 8 zlokalizowanego na terenie Leśnictwa Dąbrówka i Boduszewo, poprzez wybudowanie mijanek„.

Ofertę cenową można przesłać w terminie do dnia 04.09.2023 r. (poniedziałek) do godz. 12:00 na adres email  karolina.lewandowska@poznan.lasy.gov.pl lub lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl

Osoba do kontaktów w sprawie ze strony Nadleśnictwa Łopuchówko:
Karolina Lewandowska - Starszy specjalista SL ds. administracyjnych, zamówień publicznych, funduszy zewnętrznych, melioracji i dróg
tel.: 61 8122-161 w. 142
email: karolina.lewandowska@poznan.lasy.gov.pl

Szczegóły dotyczące zapytania oraz załączniki znajdują sie w materiałach do pobrania. Zapytanie zostało również opublikowane na stronie BIP Nadleśnictwa Łopuchówko:
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-lopuchowko/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia