Asset Publisher Asset Publisher

 

Nadleśnictwo Łopuchówko informuje

o możliwości zakupu pozwoleń na sportowy połów ryb

na jeziorach Worowo i Tuczno.

 

W OKRESIE ZIMOWYM, TJ. OD 01.12.2020 R. DO 31.03.2021 R.

MOŻLIWE JEST WYŁĄCZNIE WĘDKOWANIE Z LODU.

 

Zakup pozwolenia możliwy jest wyłącznie poprzez dokonanie przelewu

na konto nr 03 1020 4027 0000 1602 1505 7877

 

w tytule przelewu należy umieścić:

IMIĘ I NAZWISKO, NR KARTY WĘDKARSKIEJ, NAZWĘ JEZIORA

ORAZ SPOSÓB WĘDKOWANIA (1W L) RODZAJ ZEZWOLENIA (np. 3-dniowe, 7-dniowe)

 

Cennik oraz sposób wędkowania:

 

Jezioro

 

Sposób wędkowania

Cena za okres zimowy (01.12.2020-

-31.03.2021)

 

Cena za pozwolenie

3-dniowe

 

Cena za pozwolenie

7-dniowe

 

Worowo

 

1W L

 

1 wędka z lodu

 

43,00 zł

 

22,00 zł

 

32,00 zł

 

Tuczno

 

1W L

 

1 wędka z lodu

 

43,00 zł

 

22,00 zł

 

32,00 zł

 

 

Podczas wędkowania należy posiadać przy sobie dowód dokonania przelewu,

który wraz z ważną karta wędkarską w obecnie panującej sytuacji związanej

z pandemią COVID-19 stanowi zezwolenie na wędkowanie.

Pozwolenia 3-dniowe i 7-dniowe ważne są odpowiednio przez 3 i 7 dni od daty dokonania przelewu.

 

Każdy wędkujący zobowiązany jest do przestrzegania REGULAMINU
sportowego połowu ryb, obowiązującego na wodach
Nadleśnictwa Łopuchówko

 

REGULAMIN
sportowego połowu ryb obowiązujący na wodach
Nadleśnictwa Łopuchówko

 

 1. Sprzedaż zezwoleń na wędkowanie jest formą sprzedaży ryb.
 2. Zezwolenie jest ważne razem z kartą wędkarską.
 3. Posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do wędkowania zgodnie z regulaminem PZW.
 4. Zabrania się wędkowania w porze nocnej.
 5. Wniesiona opłata za wędkowanie z lodzi uprawnia również do wędkowania z brzegu.
 6. Korzystanie z pomostów odbywa się na zasadzie wzajemnej życzliwości.
 7. Zabrania się kategorycznie pod karą grzywny rozpalania ognisk.
 8. Dojazd do jeziora dozwolony tylko drogą wyznaczoną przez Lasy Państwowe.
 9. Wędkujący ponosi odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo.
 10. Zobowiązuje się okaziciela do ochrony przyrody i zachowania czystości w obrębie łowiska.
 11. Osoby nie respektujące regulaminu mogą utracić niniejsze zezwolenie bez odszkodowania.
 12. Budowa stanowisk wędkarskich za zgodą Nadleśnictwa.