Asset Publisher Asset Publisher

Cennik na połów ryb

Nadleśnictwo Łopuchówko informuje
o możliwości zakupu pozwoleń na sportowy połów ryb
na jeziorach Worowo i Tuczno
ZE WZGLĘU NA WPROWADZONY REGULAMINEM LIMIT ZEZWOLEŃ NA POŁÓW Z ŁODZI ORAZ POŁÓW Z BRZEGU NA JEZIORZE WOROWO,
PRZED DOKONANIEM WPŁATY NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z P. MAŁGORZATĄ KORŻAK tel. 533 145 137 (w godz. 10:00-13:00 od pn. do pt.) 
W CELU POTWIERDZENIA MOŻLIWOŚCI ZAKUPU DANEGO ZEZWOLENIA
Sprzedaż zezwoleń na jezioro Tuczno odbywać się na zasadach przyjętych w poprzednim sezonie.
Zakup pozwolenia możliwy jest wyłącznie poprzez dokonanie przelewu na konto:
nr 03 1020 4027 0000 1602 1505 7877 
w tytule przelewu należy umieścić:
IMIĘ I NAZWISKO WĘDKARZA, NR KARTY WĘDKARSKIEJ, NAZWĘ JEZIORA
ORAZ SPOSÓB WĘDKOWANIA (np. 2W dzień) RODZAJ ZEZWOLENIA (np. 3-dniowe, 7-dniowe)
KAŻDY WĘDKARZ ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM POŁOWU RYB
NA JEZIORACH NADLEŚNICTWA ŁOPUCHÓWKO
I BEZWZGLĘDNEGO STOSOWANIA SIĘ DO JEGO ZAPISÓW
CENNIK - JEZIORO WOROWO:
SPOSÓB WĘDKOWANIA (cały sezon)
CENA
2 wędki z brzegu w porze dziennej
metoda spławikowa i/lub gruntowa
2W dzień
300,00 zł
2 wędki z brzegu całodobowo
metoda spławikowa i/lub gruntowa
2W 24h
400,00 zł
2 wędki z łodzi całodobowo
metoda spławikowa i/lub gruntowa +spinning
2W łódź
699,99 zł
 

Regulamin zachowania i amatorskiego połowu ryb na jeziorze Worowo w sezonie 2021

§ 1

1. Zbiornik dopuszczony jest do amatorskiego użytkowania tylko dla posiadaczy ważnego zezwolenia na połów wraz z aktualną kartą wędkarską.

2. Sprzedaż imiennych zezwoleń prowadzi Nadleśnictwo Łopuchówko.

3. Wprowadza się limit możliwych do sprzedaży zezwoleń w całym sezonie:

a) połów z brzegu (sumarycznie: dobowo i w porze dziennej) – 40 szt.,

b) połów z łodzi - 15 szt.

4. Zakup zezwolenia, jest jednoznaczny z przyjęciem do wiadomości i przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu.

5. Zezwolenie oraz aktualną kartę wędkarską należy posiadać przy sobie podczas połowu              i przebywaniu na łowisku, okazywać na żądanie Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, Policji, Państwowej Straży Leśnej i osobom upoważnionym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko.

§ 2

1. Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk, spożywania alkoholu, zaśmiecania linii brzegowej   
i zbiornika, wyrzucania niedopałków papierosów na brzeg lub do wody, wycinania drzew, łamania gałęzi, parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi w obrębie łowiska, wyrzucania węgli z grillów, głośnego zachowania, płoszenia zwierząt.

2. Zabrania się samodzielnej budowy stanowisk wędkarskich i pomostów wędkarskich, wycinania trzciny i drzew.

§ 3

1. Wprowadza się zakaz połowu ryb metodą spinningową z brzegu.

2. Wprowadza się zakaz połowu ryb na martwą lub żywą rybkę.

3. Wprowadza się następujące wymiary ochronne ryb wybranych gatunków:

a) okoń – 25 cm,

b) lin – 30 cm,

c) karaś pospolity – 25 cm,

d) pozostałe gatunki – zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Wędkarskiego.

4. Łączna ilość złowionych przeznaczonych do zabrania ryb nie może przekroczyć 5 kg w ciągu doby, z zastrzeżeniem ustępu 5 poniżej.

5. Wprowadza się zasadę „Złów i wypuść”, czyli zakaz zabierania złowionych ryb, w tym również ich przetrzymywania w siatce, następujących gatunków:

a) amur,

b) karp,

c) sandacz,

d) szczupak.

§ 4

Pozostałe kwestie zgodnie z zapisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb stanowiący Załącznik do uchwały nr 172/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 20 września 2019 r.

§ 5

Naruszenie zasad niniejszego regulaminu, w tym połów z wykorzystaniem zezwolenia wystawionego na inne nazwisko, skutkować będzie utratą wykupionego zezwolenia, o którym mowa w § 1.

 
JEZIORO TUCZNO:
 
ważność zezwolenia
2 wędki z brzegu całodobowo
metoda spławikowa i/lub gruntowa
2W
2 wędki z brzegu całodobowo
metoda spławikowa i/lub gruntowa
+ spnning z brzegu
2W+spinning
Cały sezon
 
200,00 zł
260,00 zł
3 dni
 
50,00 zł
64,99 zł
7 dni
 
100,00 zł
130,00 zł
 

Regulamin zachowania i amatorskiego połowu ryb na jeziorze Tuczno w sezonie 2021

§ 1

1. Zbiornik dopuszczony jest do amatorskiego użytkowania tylko dla posiadaczy ważnego zezwolenia na połów wraz z aktualną kartą wędkarską.

2. Sprzedaż imiennych zezwoleń prowadzi Nadleśnictwo Łopuchówko.

3. Zakup zezwolenia, jest jednoznaczny z przyjęciem do wiadomości i przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu.

4. Zezwolenie oraz aktualną kartę wędkarską należy posiadać przy sobie podczas połowu i przebywaniu na łowisku, okazywać na żądanie Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, Policji, Państwowej Straży Leśnej i osobom upoważnionym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko.

§ 2

1. Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk, spożywania alkoholu, zaśmiecania linii brzegowej  i zbiornika, wyrzucania niedopałków papierosów na brzeg lub do wody, wycinania drzew, łamania gałęzi, parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi w obrębie łowiska, wyrzucania węgli z grillów, głośnego zachowania, płoszenia zwierząt.

2. Zabrania się samodzielnej budowy stanowisk wędkarskich i pomostów wędkarskich, wycinania trzciny i drzew.

§ 3

Pozostałe kwestie zgodnie z zapisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb stanowiący Załącznik do uchwały nr 172/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego  z dnia 20 września 2019 r.

§ 4

Naruszenie zasad niniejszego regulaminu, w tym połów z wykorzystaniem zezwolenia wystawionego na inne nazwisko, skutkować będzie utratą wykupionego zezwolenia, o którym mowa w § 1.

Podczas wędkowania należy posiadać przy sobie dowód dokonania przelewu,
który wraz z ważną karta wędkarską w obecnie panującej sytuacji związanej
z pandemią COVID-19 stanowi zezwolenie na wędkowanie.
Pozwolenia 3-dniowe i 7-dniowe ważne są odpowiednio przez 3 i 7 dni od daty dokonania przelewu.