Asset Publisher Asset Publisher

Ścieżka edukacyjna "Rola wody w przyrodzie"

Obecnie z uwagi na zły stan techniczny kładek zlokalizowanych na ścieżce edukacyjnej „Rola wody w przyrodzie”, który zagrażał bezpieczeństwu turystów, ich zamknięciu i rozebraniu nie jest możliwe pokonanie, biegnącej wokół stawu krótkiej (4 km) pętli ścieżki.

Ścieżka edukacyjna „Rola wody w przyrodzie” została utworzona w 2011 roku,  stanowi integralną cześć Ośrodka Edukacji Leśnej Łysy Młyn. Ośrodek jest zlokalizowany w zabytkowym, drewnianym młynie wodnym, stanowiącym część projektu „Budowa sieci nauczania na rzecz środowiska oraz ochrona pachnicy dębowej na obszarze wytypowanym do sieci Natura 2000 PLH300001 Biedrusko”.

Ścieżka edukacyjna „Rola wody w przyrodzie” obejmuje 12 przystanków i porusza zagadnienia związane z rolą wody w środowisku. Edukacja prowadzona na ścieżce ma na celu podniesienie świadomości związanej z racjonalnym gospodarowaniem i ochroną wody. Woda jest podstawowym elementem utrzymania równowagi w środowisku przyrodniczym. Woda to jednocześnie środowisko życia wielu organizmów, które są najdoskonalszymi bioindykatorami jej właściwości fizycznych i chemicznych. Wreszcie woda to źródło najczystszej odnawialnej energii.

Ścieżka edukacyjna „Rola wody w przyrodzie” obejmuje 12 przystanków:

 1. Obieg wody
 2. Zasoby wodne świata
 3. Funkcje wody w środowisku
 4. Woda w atmosferze
 5. Woda na powierzchni Ziemi
 6. Woda w Ziemi
 7. Zagrożenia związane z wodą
 8. Wędkarstwo śródlądowe
 9. Klasy czystości wody i organizmy wskaźnikowe
 10. Ciekawostki związane z wodą
 11. Fauna stawu: płazy i gady
 12. Fauna stawu: pająki i owady

Zdjęcie przedstawia jedną z tablic edukacyjnych, znajdujących się na ścieżce. Fot. Artur Napierała

Elementy ścieżki „Rola wody w przyrodzie”

Turyści oprócz walorów przyrodniczych i edukacyjnych, mogą odpocząć korzystając z ławek zlokalizowanych wzdłuż trasy ścieżki.

Bezpłatny parking leśny przy ścieżce posiada ponad dwadzieścia miejsc postojowych dla samochodów oraz dwa stanowiska dla autokarów.  Ponadto wyposażony jest w ławostoły, urządzenia aktywnego udostępniania lasu oraz toalety.

Turyści indywidualni, rodziny z dziećmi czy grupy zorganizowane bardzo chętnie korzystają również z urządzenia typu leśna klasa „pająk”.

Zdjęcie przedstawia urządzenie typu leśna klasa "pająk". Fot. Karolina Prange

Dodatkowe atrakcje ścieżki.

Każda tablica na 12 przystankach zawiera kod QR, pod którym kryją się rozszerzone informacje o danym przystanku, zlokalizowane na platformie edukacyjnej www.wlin.pl. Jest to strona internetowa stanowiąca integralną część przedstawianej ścieżki edukacyjnej.

Czas potrzebny na przejście ścieżki.

Długość ścieżki wynosi około 1,5 km. Przejście zajmuje 1-2 godziny w zależności od udziału i tematyki zajęć edukacyjnych.

Możliwość zwiedzania z przewodnikiem.

W przypadku pracowników ośrodka „Łysy Młyn” oprowadzenie po ścieżce jest możliwe wraz z połączeniem prowadzonych w ośrodku zajęć dla zorganizowanych grup (maks. 40 osób). Korzystanie ze ścieżki jest bezpłatne.

Zajęcia na ścieżce mogą również prowadzić leśnicy, nauczyciele, przewodnicy PTTK oraz pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych. Ścieżka „Rola wody w przyrodzie” połączona jest z ścieżką biegową „Wolność jest w Naturze” promującą akcję Lasów Państwowych „Biegamy w lesie” oraz ze ścieżką turystyczną z konstrukcjami drewnianymi, glinianymi, ekościaną dla owadów powstałą w ramach projektu „Wspieranie różnorodności zagrożonej i zanikającej entomofauny powiązanej z naturalnymi materiałami i formami budownictwa na obszarze Natura 2000 Biedrusko”.

Zdjęcie przedstawia fragment ścieżki "Rola wody w przyrodzie". Fot. Karolina Prange

Terenowa Karta Pracy

Ścieżka łączy edukację bierną i czynną. Zachęcamy do pobierania i rozwiązywania przygotowanej karty pracy, która uczy każdego obserwatora przyrody samodzielnego poznawania, opisywania jej elementów, a także dostrzegania skutków działalności człowieka w środowisku. 

Lokalizacja i dojazd.

Ścieżka edukacyjna „Rola wody w przyrodzie” zlokalizowana jest na terenie gminy Suchy Las, miejscowości Biedrusko, Nadleśnictwa Łopuchówko, leśnictwa Marianowo, w oddziale 206 i pododdziałach f i h.  Zaledwie 15 km od centrum Poznania i 5 km od Biedruska przy trasie Poznań - Biedrusko (droga powiatowa nr 2406 P). Dojazd do miejsca przebiegu ścieżki możliwy również komunikacją miejską: linia 911 z Ronda Śródka oraz 348 z Os. Sobieskiego.