Asset Publisher Asset Publisher

Witaj w parku w Radojewie

Zapraszamy Cię na wędrówkę ścieżką dydaktyczną „W poszukiwaniu zielonej energii”. Miejsce, do którego dotarłeś, jest wyjątkowe – zachwyca bogactwem przyrody, malowniczością polodowcowego krajobrazu i ciekawą historią.

Ścieżka o tematyce przyrodniczo-historycznej, którą dla Ciebie przygotowaliśmy, składa się z 9 przystanków usytuowanych na trasie o długości ok. 1,5 km. Jej przejście zajmie Ci mniej więcej godzinę. Na każdym przystanku umieszczony jest kod QR, pod którym znajdziesz dodatkowe informacje oraz zadania do rozwiązania. Ruszaj po przygodę!

Pamiętaj!

1. Poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach i ścieżkach.

2. Obserwuj przyrodę, wsłuchuj się w jej odgłosy i pozwól na to innym.

3. Wszystko co przyniosłeś, zabierz ze sobą.

4. Zostaw rośliny, zwierzęta i inne twory przyrody tam, gdzie je napotkałeś.

5. Jeśli jesteś ze swoim psem, prowadź go na smyczy.

6. W parku nie wyznaczono miejsc na ognisko. Sprawdź lokalizacje takich miejsc na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko!

Projekt finansowany ze środków udzielonych przez Fundację Enea

 

Rysunki: Justyna Kierat / Pod Kreską

 

Konsultacja merytoryczna: Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

 

Klub Przyrodników Koło Poznańskie

 

Korekta językowa tekstów tablic: Zuzanna Żółtowska/Słowne Babki

 

Tłumaczenie tekstów na język niemiecki i angielski: Joanna Przybylska

 

Realizacja: Ekoart Przyrodnicze Ścieżki Dydaktyczne

 

 

Wilkommen im Park von Radojewo

Wir laden ein zur Wanderung entlang des didaktischen Pfades „Auf der Suche nach grüner Energie”. Der Ort an den Sie gelangt sind, ist einzigartig – er begeistert mit dem Reichtum an Natur, der Schönheit der postglazialen Landschaft und interessanter Geschichte.

Der Pfad, den wir für Sie vorbereitet haben, ist von landschaftlicher und historischer Thematik; er besteht aus 9 Stationen innerhalb einer Route von ca. 1,5 km Länge. Für die Wanderung benötigen Sie ungefähr eine Stunde. Jede Station ist mit einem QR-Code versehen, unter dem Sie zusätzliche Informationen und Aufgaben zum Lösen finden werden. Sind Sie bereit für ein Abenteuer?

Bitte nicht vergessen!

  1. Bewegen Sie sich nur auf bezeichneten Pfaden und Wegen.
  2. Beobachten Sie die Natur, hören Sie auf ihre Laute und lassen Sie andere Wanderer dasselbe tun.
  3. Lassen Sie nichts zurück von dem was Sie mitgebracht haben.
  4. Lassen Sie die Pflanzen, Tiere und andere Naturgebilde dort wo Sie sie aufgefunden haben.
  5. Falls Sie mit Ihrem Hund wandern, halten Sie ihn an der Leine.
  6. Im Park wurde kein Platz für Lagerfeuer ausgesondert.  Solche Plätze finden Sie auf dem Gebiet der Oberförsterei Łopuchówko!

Das Projekt wurde durch die Mittel der Enea-Stiftung finanziert.

Zeichnung: Justyna Kierat / Pod Kreską

 

Inhaltliche Beratung:

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

 

Klub Przyrodników Koło Poznańskie

 

Durchführung: Ekoart Przyrodnicze Ścieżki Dydaktyczne

 

 

Welcome in the park in Radojewo

Let us invite you to a hike along the didactic path „In search of green energy”. The place you reached is exceptional – it amazes with nature’s affluence, beauty of the postglacial landscape and interesting history.  

The path of nature and history we have prepared for you consists of 9 stops situated along the trail of ca. 1,5 km. The hike will take around 1 hour. Each stop has a QR code where you will find additional information and quiz questions to tackle. Set off on the adventure!

Please remember!

1. Move only along designated paths and trails.

2. Observe nature, listen to its voices and let others can do the same.

3. Do not leave anything you brought behind.

4. Leave plants, animals and other natural objects in place.

5. If you walk with your dog, please keep him on lead.

6. There are no set campfire places in the park. Ask for campfire locations in the forest district Łopuchówko!

 

Project is financed by the funds of the Enea Foundation

Realisation: Justyna Kierat / Pod Kreską

 

Content consultation:

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”

 

Klub Przyrodników Koło Poznańskie

 

Realisation: Ekoart Przyrodnicze Ścieżki Dydaktyczne