Asset Publisher Asset Publisher

Akcja #sprzątaMY

Czystość środowiska przyrodniczego jest jednym z elementów ważnych dla zachowania we właściwym stanie gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Porzucone butelki, puszki, siatki są śmiertelną pułapką dla wielu zwierząt. Odpady wielkogabarytowe jak opony, trwale szpecą krajobraz, nie mówiąc już o odpadach niebezpiecznych jak akumulatory, które przecież można zdać kupując nowy akumulator samochodowy. Zaśmiecone lasy zniechęcają do spacerów, zamiast być miejscem relaksu i odpoczynku. Podejmowanie inicjatyw, takich jak akcja #sprzątaMy powoduje, że mamy realny wpływ na nasze otoczenie, a swoim zaangażowaniem możemy zachęcić innych do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z przyrody.

Zachęcamy do działania i wzięcia spraw w swoje ręce. #SprzątaMY!

Dziękujemy za pomoc i udział w akcji członkom Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i uczniom kl. 7 Szkoły Podstawowej w Biedrusku. Razem udało się nam posprzątać blisko 10 ha lasu i wywieźć z niego blisko 8 m3 śmieci, a było nas zaledwie 30 osób.

Po co pokazujemy zdjęcia i to wszystko piszeMy ?

Bo chcielibyśmy Was skłonić do zabierania śmieci z lasu. Czy to w ramach akcji #sprzątaMy, #zabierz5zlasu, czy #trashchallenge. Tak naprawdę nazwa akcji nie jest ważna - liczy się efekt, czyli czyste środowisko.

Bo tak naprawdę wszystko zależy od nas!

Inicjujcie sprzątania tam, gdzie należy posprzątać, ale także wyszukujcie zanieczyszczone miejsca i zgłaszajcie ich lokalizacje do swoich nadleśnictw i urzędów gmin.