Asset Publisher Asset Publisher

OGRANICZENIE POZYSKANIA DREWNA PRZY POZNANIU

W marcu 2023 roku grupa społeczników poznańskich zwróciła się do Nadleśnictwa Łopuchówko z prośbą o podjęcie rozmów na temat możliwości ograniczenia użytkowania rębnego lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo, położonych w zasięgu terytorialnym miasta Poznania oraz gmin: Rokietnica i Suchy Las. Ze względu na swoją specyfikę, z rozmów wyłączono obszar Poligonu Biedrusko.

W okresie od kwietnia do lipca grupa spotkała się cztery razy, w tym jeden raz w formie terenowego objazdu rowerowego.

W rozmowach uczestniczyli:

 1. Wiesław Rygielski - KDO
 2. Radosław Piskorski – Stowarzyszenie Zieloni
 3. Piotr Rorot – Rada Osiedla Podolany
 4. Prof. dr hab. Władysław Danielewicz
 5. Prof. dr hab. Mirosław Makohonienko
 6. mec. Hanna Cichocka – Prawnicy na Rzecz Zwierząt
 7. Bartosz Derech - Wójt Gminy Rokietnica
 8.  Izabela Dziamska - Przewodnicząca Rady Gminy Rokietnica
 9. Agnieszka Kram - Sołtys wsi Napachanie
 10. Tomasz Lisowski – Urząd Gminy Suchy Las
 11. Przedstawiciele Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
 12. Łukasz Polakowski – Zakład Lasów Poznańskich
 13. Przedstawiciele RDLP w Poznaniu
 14. Przedstawiciel Nadleśnictwa Babki
 15. Kierownictwo Nadleśnictwa Łopuchówko

Grupa przyjęła konkretne zasady prowadzenia dyskusji, co w ocenie uczestników było kluczowe dla osiągnięcia zgody:

 1. równość wypowiedzi i ich czas,
 2. konstruktywne wypowiedzi,
 3. szacunek, bez słów i treści obraźliwych,
 4. obiektywizm i in.,
 5. spotkania zapowiadane z wyprzedzeniem ze znanym programem,
 6. dyskusja prowadzona również drogą mailową.

Tereny zarządzane przez Nadleśnictwo w obszarach w/w jednostek administracyjnych (gmin: Rokietnica i Suchy Las) zajmują:

Rokietnica: 402,74ha, w tym lasy 392,15ha,

Suchy Las: 7307,34ha, w tym: lasy 4364,47ha, Poligon Biedrusko: 6344,29ha i baza logistyczna 38,94ha, co daje różnicę 924,11ha,

Miasto Poznań: 346,72ha, w tym lasy 337,72ha.

Najistotniejszym dyskutowanym elementem, były planowane prace pozyskania drewna (cięcia rębne) – do końca obowiązywania planu urządzania lasu, który w przypadku Nadleśnictwa obowiązuje na lata 2018 – 2027. W pozostającym okresie 4,5 roku, do wykonania wg PUL pozostało 133,65 ha, w tym:

 • Suchy Las – 71,12 ha,
 • Rokietnica – 34,76 ha,
 • Oborniki – 3,71 ha (niewielki fragment w kompleksie leśnym w większości położonym na terenie gm. Rokietnica),
 • Miasto Poznań – 24,06 ha.

Razem 42 wydzielenia leśne.

Wynikiem rozmów są poniższe ustalenia, a szczegółowe zestawienie dokonanych zmian oraz ich mapową prezentację zamieszczamy w materiałach do pobrania:

 • 48,69ha – 36% - 15 pozycji odstąpienie od cięcia,
 • 55,51ha – 42% - 17 pozycji zmienione cięcie z rębni I i III głównie na rębnie IV i V, mniejsza intensywność, dłuższy okres prowadzenia rębni, rozciągnięty nawet na 40 lat),
 • 29,45ha – 22% - 10 pozycji bez zmiany (głównie względy sanitarne i rozpadający się las sosnowy w okolicach Moraska i Złotkowa),
 • Dodatkowo do zalesienia przeznaczono 4,32 ha nowych powierzchni – 2 pozycje.

Różnica w masie drewna do pozyskania na wyłącznie na tym konkretnym, omawianym obszarze, w okresie 4,5 roku wyniesie 16 500 m3 – o tyle mniej zaplanowano do pozyskania względem pierwotnych zapisów PUL. 

Ponadto ustalono następujące kwestie:

 1. Wspólne ustalanie stanowisk dla opiniowania/uzgadniania przebiegu trasy rowerowej „Wartostrada”
 2. Prowadzenie dyskusji w zakresie zagospodarowania turystycznego na terenie gmin Rokietnica, Suchy Las i m. Poznania
 3. Zalesienie gruntów porolnych o powierzchni 3,99ha (w miarę możliwości przez sukcesję naturalną) i tworzenie zadrzewień przydrożnych – w planie na 2024 rok.
 4. W miarę możliwości ograniczenie pracy ciężkiego sprzętu leśnego, szczególnie w okresie wiosennym.

Rozmowy i prace na temat kluczowych dla społeczeństwa elementów prowadzenia gospodarki leśnej były, są i będą w Nadleśnictwie Łopuchówko procesem ciągłym, opartym na wzajemnej, stałej komunikacji pomiędzy zainteresowanymi stronami z uwzględnieniem potrzeb związanych gospodarnością,  celowością i legalnością realizowanych zadań.