Asset Publisher Asset Publisher

Ośrodek Edukacji Leśnej w Łysym Młynie

Ośrodek Edukacji Leśnej „Łysy Młyn” to zrekonstruowany XV- wieczny drewniany młyn wodny, odtworzony w oryginalny sposób – bez użycia gwoździ oraz z zachowaniem dawnej bryły i konstrukcji. Stanowi on nie tylko atrakcję turystyczna i pełni funkcję edukacyjną. Jest również reklamą najbardziej ekologicznego, odtwarzalnego surowca budowlanego – drewna.

Łysy Młyn jest częścią projektu „Budowa sieci nauczania na rzecz środowiska oraz ochrona pachnicy dębowej na obszarze wytypowanym do sieci Natura 2000 PLH300001 Biedrusko”. Obiekt zrekonstruowany ze środków Nadleśnictwa Łopuchówko oraz funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W 2011 roku Ośrodek został laureatem Ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku  2011 w kategorii „Obiekty edukacyjne” oraz zwyciężył w swojej kategorii – „Kultura” w Plebiscycie Internetowym.

Ośrodek "Łysy Młyn" czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

Łysy Młyn to:

- Centrum Ochrony Pachnicy dębowej - strona internetowa www.pachnica.pl
Głównym celem powstania centrum jest podjęcie czynnej ochrony pachnicy dębowej na terenie wytypowanego obszaru Natura 2000 Biedrusko i w całej dolinie Warty oraz wypracowanie zasad postępowania ochronnego przeznaczonych do powszechnego stosowania. Pachnica dębowa z racji swych wymagań ekologicznych jest gatunkiem wskaźnikowym dla ekosystemów leśnych najbardziej zbliżonych do naturalnych, w których występuje martwe drewno w różnych stadiach rozkładu. Jest jednocześnie gatunkiem parasolowym tworząc w środowisku swego występowania warunki rozwoju dla szeregu innych gatunków przede wszystkim owadów i grzybów

Zdjęcie przedstawia model pachnicy dębowej zlokalizowany w Centrum Ochrony Pachnicy w OEL „Łysym Młynie”. Fot. A. Napierała.

- Ekspozycja stała poświęcona roli martwego drewna w lesie - gdzie można zapoznać się z organizmami żyjącymi w drewnie, obejrzeć film o pachnicy i dowiedzieć się wielu ciekawych informacji o życiu w lesie, potrzebach lasu i przyrody.

Zdjęcie przedstawia ekspozycję stałą poświęconą roli martwego drewna w lesie zlokalizowaną na pierwszym piętrze OEL „Łysy Młyn”. Fot. A. Napierała.

- Leśne laboratorium – wyposażone w 17 stanowisk mikroskopowych, które wraz z pozostałym sprzętem:

-tlenomierzem,
-ph-metrem,
-decybelomierzem,
-wiatromierzem,
-preparatami tematycznymi: organizmy wodne, glebowe, pasożyty ludzi i zwierząt, budowa drewna, owady saproksyliczne

-kolekcji filmów przyrodniczo-naukowych,
-drewnianych makiet i modeli

Tworzą laboratorium edukacyjne, gdzie uczeń może stać się prawdziwym odkrywcą tajemnic przyrody. Leśne laboratorium nie mogłoby istnieć bez możliwości obserwacji świata owadów. W tym celu w budynku Łysego Młyna została również wydzielona część z przeznaczeniem na pracownię entomologiczną. Zgromadzony w niej sprzęt optyczny i preparacyjny pozwoli zainteresowanym osobom na obserwacje świata owadów, „tak niezwykle różnorodnego o niewyobrażalnych barwach i kształtach … świata, który wielu ludzi nawet nie zauważa, pomimo, że jest tak blisko… na każdym kroku… wokół nas”. 

Zdjęcie przedstawia leśne laboratorium „Łysego Młyna” Fot. A. Napierała.

- Parking z ponad 30 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i stanowiskami dla autokarów.

Pomieszczenia na terenie ośrodka nie są dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Wokół stawu młyńskiego na ponad 1,5 km wytyczona została ścieżka edukacyjna „Rola wody w przyrodzie” obejmująca 12 przystanków i poruszająca zagadnienia związane z rolą wody w środowisku. Edukacja prowadzona na ścieżce ma na celu podniesienie świadomości związanej z racjonalnym gospodarowaniem i ochroną wody. Woda jest podstawowym elementem utrzymania równowagi w środowisku przyrodniczym. Woda to jednocześnie środowisko życia wielu organizmów, które są najdoskonalszymi bioindykatorami jej właściwości fizycznych i chemicznych. Wreszcie woda to źródło najczystszej odnawialnej energii.

Zdjęcie przedstawia ścieżkę „Rola wody w przyrodzie” wytyczoną wokół stawu młyńskiego. Fot. A. Napierała.

W dwunastu punktach odwiedzający mają okazje poznać między innymi:

 1. Obieg wody
 2. Zasoby wodne świata
 3. Funkcje wody w środowisku
 4. Woda w atmosferze
 5. Woda na powierzchni Ziemi
 6. Woda w Ziemi
 7. Zagrożenia związane z wodą
 8. Wędkarstwo śródlądowe
 9. Klasy czystości wody i organizmy wskaźnikowe
 10. Ciekawostki związane z wodą
 11. Fauna stawu: płazy i gady
 12. Fauna stawu: pająki i owady

Szersze opracowanie tej tematyki, odpowiadające planszom, znajduje się na platformie https://www.wlin.pl/rola-wody/mapa/.  Ścieżka edukacyjna „Rola wody w przyrodzie” jest również doskonałą formą do zaprezentowania aspektów fenologicznych. W różnych porach roku uczestnicy edukacji oglądają dokładnie te same fragmenty lasu na pograniczu z ekosystemem jeziora,  w których przyroda podlega cyklicznym zmianom. W ośrodku na turystów czekają karty pracy pomocne w przemierzaniu ścieżki oraz ulotki z mapą.

 

Obecnie z uwagi na zły stan techniczny kładek zlokalizowanych na ścieżce edukacyjnej „Rola wody w przyrodzie”, który zagrażał bezpieczeństwu turystów, ich zamknięciu i rozebraniu nie jest możliwe pokonanie, biegnącej wokół stawu krótkiej (4 km) pętli ścieżki.

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

W ośrodku odbywają się bezpłatne zajęcia edukacyjne. Należy jednak pamiętać o wcześniejszym zarezerwowaniu wizyty w ośrodku.

Jest to miejsce, które może być wykorzystane przez nauczycieli w pracy z uczniami każdego etapu edukacyjnego. Miejsce, gdzie można zorganizować „zieloną szkołę”, lekcję przyrody, geografii, biologii, zajęcia międzyprzedmiotowe, kółko zainteresowań, zajęcia terenowe, warsztaty w leśnym laboratorium.

Zarówno na ścieżce dydaktyczno - przyrodniczej jak i w pomieszczeniach ośrodka od wtorku do piątku odbywają się zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej. Tematy są dostosowywane do wieku uczestników oraz pory roku. 

 

Na planowane zajęcia prosimy dostarczyć podpisaną przez osoby dokonujące rezerwacji i rodziców/prawnych opiekunów "Klauzulę informacyjną i zgodę na publikację wizerunku" do pobrania na dole strony.
 

Warunki korzystania:

 1. Wypełnienie formularza oznacza zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach i nie jest jednoznaczne z ostatecznym zarezerwowaniem terminu. Akceptację zgłoszenia podejmuje opiekun obiektu - pani Karolina Prange - telefonicznie pod numerem 692 704 099.
 2. W laboratorium może pracować jednocześnie 10 uczniów + nauczyciel.
 3. W przypadku większych grup nastąpi podział na 2 zespoły, z których jeden odbywa zajęcia we wnętrzu Łysego Młyna w laboratorium, a drugi na ścieżce edukacyjnej „Rola wody w przyrodzie”. Taki przypadek wymaga opieki dwóch nauczycieli.
 4. Zajęcia prowadzi nauczyciel opiekujący się grupą po uprzednim wybraniu terminu i tematu.
 5. Do tematu przypisany jest sprzęt, który nauczyciel otrzymuje po poświadczeniu podpisem odbioru. Sprzęt należy zdać osobie opiekującej się obiektem.

 


Pokaż Łysy Młyn na większej mapie

Ośrodek Edukacyjny Łysy Młyn zlokalizowany jest zaledwie 15 km od centrum Poznania i 5 km od Biedruska przy trasie Poznań - Biedrusko (droga powiatowa nr 2406 P). W odległości 300 m od budynku Łysego Młyna znajduje się parking leśny.

 

Adres ośrodka:

OEL 'Łysy Młyn"

Poznańska 2B

62-003 Biedrusko

 

Dojazd możliwy również komunikacją miejską:

linia 911 z Ronda Śródka oraz 348 z Os. Sobieskiego.

 

Zachęcamy do wirtualnego spaceru po Ośrodku:

 

Certyfikat Rekomendowanej Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznańskiego dla OEL Łysy Młyn

Serdecznie zapraszamy!

....................................................................................................................................................................................................................