Kalendarz Kalendarz

Wróć do pełnej strony

Warsztaty fotograficzne "SPACER FOTOPUSZCZA ZIELONKA" Lato 2020

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” we współpracy z Nadleśnictwem Łopuchówko i gminami członkowskimi ZMPZ zaprasza do udziału w kolejnym już cyklu dwudniowych warsztatów fotograficznych.

W tym roku obiektem fotograficznych ćwiczeń będzie nie tylko przyroda Puszczy Zielonki, ale także pałace, kościoły i stare cmentarze zlokalizowane na terenie gmin członkowskich ZMPZ. Prowadzącycm warsztaty bedzie znany fotograf przyrody Tomasz Skorupka. Program 2-dniowego wydarzenia obejmuje zajęcia teoretyczne, ćwiczenia praktyczne w terenie oraz omówienie zdjęć wykonanych przez uczestników.

Najciekawsze zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie powarsztatowej.

Obowiazują zapisy!

Szczegóły na stronie Turystyka w Puszczy Zielonka