Aktualności Aktualności

Cennik na połów ryb

Nadleśnictwo Łopuchówko informuje
o możliwości zakupu pozwoleń na sportowy połów ryb
na jeziorach Worowo, Tuczno i Głębocko

ZE WZGLĘU NA WPROWADZONY REGULAMINEM LIMIT ZEZWOLEŃ NA POŁÓW Z ŁODZI ORAZ POŁÓW Z BRZEGU NA JEZIORZE WOROWO,
PRZED DOKONANIEM WPŁATY NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z P. MAŁGORZATĄ KORŻAK tel. 533 145 137 (w godz. 10:00-13:00 od pn. do pt.)
W CELU POTWIERDZENIA MOŻLIWOŚCI ZAKUPU DANEGO ZEZWOLENIA

Zasady sprzedaży zezwoleń:

Zakup pozwolenia możliwy jest wyłącznie poprzez dokonanie przelewu na konto nadleśnictwa:

nr 03 1020 4027 0000 1602 1505 7877

(w przypadku zezwoleń 3-dniowych i 7-dniowych w tytule przelewu
należy jednoznacznie wpisać okres połowu)

w tytule przelewu należy umieścić:

IMIĘ I NAZWISKO WĘDKARZA, NR KARTY WĘDKARSKIEJ, NAZWĘ JEZIORA

Na podstawie podanych danych wypisywane będzie pozwolenie,
które będzie można odebrać w sekretariacie nadleśnictwa.

 

KAŻDY WĘDKARZ ZOBOWIĄZANY JEST
DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM POŁOWU RYB

NA JEZIORACH NADLEŚNICTWA ŁOPUCHÓWKO
I BEZWZGLĘDNEGO STOSOWANIA SIĘ
DO JEGO ZAPISÓW

 

CENNIK - JEZIORO WOROWO:

SPOSÓB WĘDKOWANIA (cały sezon)

CENA

2 wędki z brzegu w porze dziennej
metoda spławikowa i/lub gruntowa

450,00 zł

2 wędki z brzegu całodobowo
metoda spławikowa i/lub gruntowa

550,00 zł

2 wędki z łodzi całodobowo
metoda spławikowa i/lub gruntowa +spinning

950,00 zł

 

CENNIK - JEZIORO TUCZNO:

Ważność zezwolenia

2 wędki z brzegu całodobowo
metoda spławikowa i/lub gruntowa
+ spnning z brzegu

Cały sezon

450,00 zł

3 dni

100,00 zł

7 dni

200,00 zł

 

CENNIK - JEZIORO GŁĘBOCKO:

Ważność zezwolenia

2 wędki z brzegu całodobowo
metoda spławikowa i/lub gruntowa
+ spnning z brzegu

Cały sezon

450,00 zł

 

Wykupione zezwolenia upoważniają do połowu z lodu.

 

 

Regulamin zachowania i amatorskiego połowu ryb na jeziorze Worowo w 2024 r.

 

§ 1

1. Zbiornik dopuszczony jest do amatorskiego użytkowania tylko dla posiadaczy ważnego zezwolenia na połów wraz z kartą wędkarską.
2. Sprzedaż imiennych zezwoleń prowadzi Nadleśnictwo Łopuchówko.
3. Wprowadza się limit możliwych do sprzedaży zezwoleń w całym sezonie:
a) połów z brzegu (sumarycznie: dobowo i w porze dziennej) – 40 szt.,
b) połów z łodzi - 15 szt.
4. Pierwszeństwo zakupu zezwolenia, o którym mowa powyżej mają osoby, które takie zezwolenie posiadały w 2023 r. Wygasa ono z dniem 15 stycznia 2024 r.
5. Zakup zezwolenia, jest jednoznaczny z przyjęciem do wiadomości i przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu.
6. Zezwolenie oraz kartę wędkarską należy posiadać przy sobie podczas połowu i przebywaniu na łowisku, okazywać na żądanie Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, Policji, Państwowej Straży Leśnej i osobom upoważnionym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko.

§ 2

1. Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk poza miejscem wyznaczonym przy wiacie na parkingu, spożywania alkoholu, zaśmiecania linii brzegowej i zbiornika, wyrzucania niedopałków papierosów na brzeg lub do wody, wycinania krzewów i drzew, łamania gałęzi, parkowania  samochodów poza miejscami wyznaczonymi w obrębie łowiska, wyrzucania węgli z grillów, głośnego zachowania, płoszenia zwierząt.
2. Zabrania się samodzielnej budowy stanowisk wędkarskich i pomostów wędkarskich,  wycinania trzciny, krzewów i drzew.
3. Rozpalanie ogniska o którym mowa w punkcie 1 możliwe jest w miejscu wyznaczonym i przygotowanym, z wykorzystaniem własnego drewna, tylko dla posiadaczy ważnego zezwolenia wędkarskiego na jezioro Worowo, w godzinach 8.00-20.00, po zgłoszeniu tego faktu do Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Łopuchówko, tel.: 61 812 24 85.
4. Wodowanie łodzi możliwe jest tylko przy parkingu w pobliżu wiaty. Pozostawiania łodzi wymaga zgody nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko, przy czym Nadleśnictwo nie ponosi odpoiedzialności za ewentualne uszkodzenia łodzi, czy jej kradzież.

§ 3

1. Wprowadza się zakaz połowu ryb metodą spinningową z brzegu.
2. Wprowadza się zakaz połowu ryb na martwą lub żywą rybkę.
3. W okresie od 01.01 do 30.04. przy połowie metodą spinningową zakazuje się używania przynęt sztucznych o długości powyżej 7 cm.
4. Wprowadza się zakaz wywożenia zestawów gruntowych na odległość większą niż 50 m lub dalej, niż za oś podłużną jeziora.
5. Wprowadza się następujące wymiary ochronne ryb wybranych gatunków:
a) lin – 30 cm,
b) karaś pospolity – 25 cm,
c) pozostałe gatunki – zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Wędkarskiego.
6. Łączna ilość złowionych przeznaczonych do zabrania ryb nie może przekroczyć 5 kg w ciągu doby, z zastrzeżeniem ustępu 6 poniżej.
7. Wprowadza się zasadę „Złów i wypuść”, czyli zakaz zabierania złowionych ryb, w tym również ich przetrzymywania w siatce, następujących gatunków:
a) amur,
b) karp,
c) okoń,
d) sandacz,
e) szczupak – z zastrzeżeniem ustępu 7 poniżej.
8. Dopuszcza się zabranie 1 szczupaka w ciągu doby w wymiarze od 50 do 60 cm.

§ 4

Pozostałe kwestie zgodnie z zapisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb stanowiący Załącznik do uchwały nr 172/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 20 września 2019 r.

§ 5

Naruszenie zasad niniejszego regulaminu, w tym połów z wykorzystaniem zezwolenia wystawionego na inne nazwisko, skutkować będzie utratą wykupionego zezwolenia, o którym mowa w § 1.

 

Regulamin zachowania i amatorskiego połowu ryb na jeziorze Tuczno w 2024 r.

 

§ 1

1. Zbiornik dopuszczony jest do amatorskiego użytkowania z brzegu tylko dla posiadaczy ważnego zezwolenia na połów lub potwierdzenia przelewu w przypadku zakupu 3 lub 7 dniowego zezwolenia z określonym w tytule przelewu wykupionym okresem, wraz z kartą wędkarską.
2. Sprzedaż imiennych zezwoleń całorocznych prowadzi Nadleśnictwo Łopuchówko.
3. Zakup zezwolenia, jest jednoznaczny z przyjęciem do wiadomości i przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu.
4. Zezwolenie lub potwierdzenia przelewu w przypadku zakupu 3 lub 7 dniowego zezwolenia z określonym w tytule przelewu wykupionym okresem oraz kartę wędkarską, należy posiadać przy sobie podczas połowu i przebywaniu na łowisku, okazywać na żądanie Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, Policji, Państwowej Straży Leśnej i osobom upoważnionym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko.

§ 2

1. Obowiązuje zakaz połowu z łodzi, rozpalania ognisk, spożywania alkoholu, zaśmiecania linii brzegowej i zbiornika, wyrzucania niedopałków papierosów na brzeg lub do wody, wycinania krzewów i drzew, łamania gałęzi, parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi w obrębie łowiska, wyrzucania węgli z grillów, głośnego zachowania, płoszenia zwierząt.
2. Zabrania się samodzielnej budowy stanowisk wędkarskich i pomostów wędkarskich, wycinania trzciny i drzew.

§ 3

Pozostałe kwestie zgodnie z zapisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb stanowiący Załącznik do uchwały nr 172/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 20 września 2019 r.

§ 4

Naruszenie zasad niniejszego regulaminu, w tym połów z wykorzystaniem zezwolenia wystawionego na inne nazwisko, skutkować będzie utratą wykupionego zezwolenia, o którym mowa w § 1.

 

Regulamin zachowania i amatorskiego połowu ryb na jeziorze Głębocko w 2024 r.

 

§ 1

1. Zbiornik dopuszczony jest do amatorskiego użytkowania z brzegu tylko dla posiadaczy ważnego zezwolenia na połów wraz z aktualną kartą wędkarską.
2. Sprzedaż imiennych zezwoleń prowadzi Nadleśnictwo Łopuchówko.
3. Zakup zezwolenia, jest jednoznaczny z przyjęciem do wiadomości i przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu.
4. Zezwolenie oraz aktualną kartę wędkarską należy posiadać przy sobie podczas połowu i przebywaniu na łowisku, okazywać na żądanie Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, Policji, Państwowej Straży Leśnej i osobom upoważnionym przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko.

§ 2

1. Obowiązuje zakaz połowu z łodzi, rozpalania ognisk, spożywania alkoholu, zaśmiecania linii brzegowej i zbiornika, wyrzucania niedopałków papierosów na brzeg lub do wody, wycinania krzewów i drzew, łamania gałęzi, parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi w obrębie łowiska, wyrzucania węgli z grillów, głośnego zachowania, płoszenia zwierząt.
2. Zabrania się samodzielnej budowy stanowisk wędkarskich i pomostów wędkarskich, wycinania trzciny i drzew.

§ 3

Pozostałe kwestie zgodnie z zapisami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb stanowiący Załącznik do uchwały nr 172/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 20 września 2019 r.

§ 4

Naruszenie zasad niniejszego regulaminu, w tym połów z wykorzystaniem zezwolenia wystawionego na inne nazwisko, skutkować będzie utratą wykupionego zezwolenia, o którym mowa w § 1.