Aktualności

W życiu i sercach leśników, las zajmuje szczególne miejsce. To nie tylko przestrzeń dla realizacji codziennej pracy zawodowej, nadającej rytm myślom i działaniom, odmierzanym wskazówkami pór roku. Las jest również inspiracją dla rozwoju osobistego, pasji, zainteresowań, mniej lub bardziej z nim związanych. Kulturotwórcza rola lasu XXI wieku przeżywa prawdziwy renesans, wzbudzając zwłaszcza wiele inspiracji przyrodniczych i sportowych. Na jej tle powstają m.in. pasje fotografowania, czy rodzą się trendy active.