Aktualności Aktualności

Dlaczego leśnicy wycinają lasy?

Coraz częściej słyszymy głosy zaniepokojenia ze strony osób odwiedzających lasy. Pytacie, się dlaczego las, który ulega przebudowie? Dlaczego w lesie prowadzi się cięcia?

Dotarło do Nas zapytanie Stowarzyszenia Lokalni w Gminie Suchy Las dotyczące aktualnie podejmowanych działań oraz istniejących planów, co do przyszłości zagospodarowania lasu położonego przy ul. Szkółkarskiej w Suchym Lesie i przy ul. Muchomorowej w Złotnikach na działkach gruntu o numerze ewidencyjnym: 1139/2, 1134/2, 1133/2 - obręb 0007, Złotniki (Leśnictwo Złotkowo).

Często i chętnie chodzimy do lasu. Zwłaszcza dziś, las stał się dla nas jednym z niewielu bezpiecznych miejsc. Lasy w Polsce są w większości ogólnodostępne, powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9242 tys. ha (według GUS – stan w dniu 31.12.2017 r.), co odpowiada lesistości prawie 30%. W strukturze własnościowej dominują lasy publiczne, jest ich prawie 81%, w tym 77% lasów pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Czasem trudno zrozumieć, dlaczego często odwiedzane miejsca wypoczynku na łonie natury, ulubione drzewostany pełne grzybów, drzewa, o których opowiadali nasi dziadkowie, w pewnym momencie zostają wycięte.

Zdjęcie przedstawia przebudowę drzewostanu. Fot. Mirek Sobkowiak

Aby las mógł trwać i trwać, a następne pokolenia ludzi mogły z niego korzystać, leśnicy muszą prowadzić racjonalną i zrównoważoną gospodarkę leśną.

Co to właściwie znaczy?

Gospodarka leśna w Polsce oparta jest na zasadzie trwałości i ciągłości użytkowania. Leśnicy wycinają poszczególne fragmentu lasu w oparciu o plan urządzenia lasu, który tworzony jest na okres 10 lat i akceptowane przez właściwego ministra. Plan ten narzuca leśnictwu maksymalną ilość drewna do pozyskania na każdy rok. Ilość ta wyliczana jest z kolei na podstawie szacunków przyrostu drewna na pniu, czyli ilości drewna, jaka jest w stanie "odrosnąć" w danym okresie.

Zdjęcie przedstawia infografikę CILP, na której widoczna jest trwająca przebudowa lasu.

Zasoby drzewne w Polsce wciąż rosną. W lasach Nadleśnictwa Łopuchówko wycina się co roku około 50% przyrostu rocznego. Dla porównania w innych krajach Europy wycina się prawie 90% tego co przyrasta, w Finlandii nawet prawie 100%.

Odpowiedzi na otrzymane pismo udzielił nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko Tomasz Markiewicz. Publikujemy ją również tutaj, bo wiemy, że to temat, którym zainteresowane jest szersze grono mieszkańców.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dla dobra nas i otaczającej nas przyrody, musimy wspólnie działać lokalnie, a myśleć globalnie. Zrozumienie i respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju pozwoli nam cieszyć się pięknem otaczającej nas przyrody. Do zobaczenia w lesie!