Aktualności Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ ZBIORNIKA WODNEGO

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko ogłasza nieograniczony publiczny przetarg pisemny na dzierżawę zbiornika wodnego z zapleczem, będącego własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Łopuchówko.

1.  Organizator przetargu:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko

Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina

2.  Forma przetargu: nieograniczony publiczny przetarg pisemny (ofertowy)

3.  Przedmiot przetargu stanowi zbiornik wodny z zapleczem (wg. załączników nr 1, 2A i 2B do ogłoszenia), gdzie:

- zbiornik wodny stanowi: użytek ewidencyjny Ws (jezioro), o powierzchni 3,3000 ha zlokalizowany na działce 302111_5.0006.216/2 (wg ewidencja gruntów), 09-14-3-10-133 -j -00 (wg adresu leśnego),

- zaplecze stanowi:

  • użytek ewidencyjny B o powierzchni 0,0950 ha zlokalizowany na działce 302111_5.0006.216/2 (wg ewidencja gruntów), 09-14-3-10-133 -l -00 cz. (wg adresu leśnego) oraz
  • użytek ewidencyjny S-R VI o powierzchni 0,1640 ha zlokalizowany na działce 302111_5.0006.199 (wg ewidencja gruntów), 09-14-3-10-133 -k -00 cz. (wg adresu leśnego).

4. Oględzin można dokonać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w terminie od dnia 4.03.2024 r. do dnia 28.04.2024 r. po uprzednim uzgodnieniu z miejscowym leśniczym (602-623-122) lub w razie jego nieobecności z podleśniczym (602-350-761).

5.  Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas określony (do 30.12.2033 r.).

6.  Wywoławcza wysokość czynszu wynosi 373 kg karpia dla zbiornika wodnego z zapleczem.

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

Nadleśnictwo Łopuchówko

Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina

Sekretariat, do dnia 29.04.2024 r. do godziny 9.00 

 

Pełna treść ogłoszenia oraz załączniki znajduja się poniżej, w materiałach do pobrania.