Aktualności Aktualności

Powołanie Nadleśniczego

W dniu 15 czerwca 2020 r. dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Pan Jan Banacki  powołał Pana Tomasza Markiewicza  na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko. Uroczyste przekazanie aktu powołania nastąpiło w obecności zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych Jacka Kokocińskiego,  Naczelnika Wydziału Organizacji i Kadr Pana Cezarego Majora, a także pełniącego od 15 maja br. obowiązki nadleśniczego  Tomasza Bernata, odchodzącego na emeryturę nadleśniczego  Tomasza Sobalaka  oraz pracowników Nadleśnictwa Łopuchówko.

Nadleśniczy Tomasz Markiewicz jest absolwentem Wydziału Leśnego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pracę zawodową w Lasach Państwowych rozpoczął w 1996 roku w Nadleśnictwie Czerwonak (RDLP w Poznaniu), zajmując kolejno stanowiska: stażysty, referenta oraz sekretarza. W 2003 roku rozpoczął pracę w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu w wydziale Zagospodarowania Lasu, następnie w latach 2007 - 2011 był naczelnikiem Wydziału Ochrony Lasu. Od kwietnia 2011 roku był nadleśniczym Nadleśnictwa Pniewy.  Od 5 stycznia 2016 r. do 12 maja 2020 r. kierował poznańską dyrekcją Lasów Państwowych.

W 2013 roku został wybrany na stanowisko wiceprezydenta Europejskiej Unii Leśników (Union of European Foresters). Jest członkiem rad naukowych Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku, Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, Wielkopolskiego Parku Narodowego. Przewodniczy Radzie Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W pracy kieruje się zasadami moralno-etycznymi. Ceni rzetelność, zaangażowanie oraz umiejętność pracy w zespole.