Aktualności Aktualności

Prace w rezerwacie przyrody Meteoryt Morasko

Informujemy, że na terenie rezerwatu przyrody Meteoryt Morasko prowadzone są prace polegające na usunięciu 131 drzew niebezpiecznych (suchych, zamierających, złamanych i pochylonych) stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla ludzi i samochodów przemieszczających się wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

Drzewa zostaną obalone i pozostawione na terenie rezerwatu do naturalnego rozkładu. Podstawą prac jest ustanowiony dla rezerwatu przyrody Meteoryt Morasko plan ochrony, w którym wskazano za konieczne stałą likwidację zagrożenia dla ruchu pieszego wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Zasadność prowadzonych aktualnie prac została ustalona podczas wspólnej lustracji terenowej, przeprowadzonej przy udziale Zastępcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Regionalnego Konserwatora Przyrody Pana Jacka Przygockiego oraz przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Z uwagi na stan zdrowotny tych drzew i bezpieczeństwo pracowników prace te wykonywane są m.in. przy wykorzystaniu podnośnika koszowego. Dbając o Państwa bezpieczeństwo prosimy o stosowanie się do okresowych zakazów wstępu do lasu, który zostanie ponownie udostępniony po zakończeniu prac.