Aktualności Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie dokumentacji projektowej i przygotowanie procesu inwestycyjnego

Nadleśnictwo Łopuchówko zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty do zamówienia pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i  przygotowanie procesu inwestycyjnego dla przebudowy drogi leśnej o nr inw. 220/4 stanowiącej część dojazdu pożarowego nr 8 zlokalizowanego na terenie Leśnictwa Dąbrówka i Boduszewo, poprzez wybudowanie mijanek” - zn. spr. SA.270.10.2024.

Pełna treść ogłoszenia oraz załączniki zostały zamieszczone poniżej w materialach do pobrania.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie §9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Łopuchówko, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko z dnia  11.02.2021 r. o nr 14/2021.