Asset Publisher Asset Publisher

Prace leśne w Bolechowie-Osiedlu

Nadleśnictwo Łopuchówko informuje o zaplanowanych pracach gospodarczych w lesie położonym w Bolechowie-Osiedlu.

W nawiązaniu do naszych wspólnych rozmów oraz spotkań prowadzonych od 2021 roku Nadleśnictwo Łopuchówko informuje o przystąpieniu do realizacji kolejnych prac w lesie rosnącym przy ul. Obornickiej oraz ul. Norwida w Bolechowie-Osiedlu, których rozpoczęcie zaplanowaliśmy na dzień 04.10.2023 r.. Zabiegi, które zostały wykonane w 2021 roku okazały się niewystarczające, a w chwili obecnej w lesie tym obserwujemy dalsze, masowe usychanie kolejnych drzew. Drzewa te stwarzają realne zagrożenie dla osób korzystających na co dzień z lasu, a także grożą upadkiem na drogi publiczne. Stale pogarszający się stan zdrowotny lasu jest wynikiem gradobicia, które miało miejsce w 2020 roku, wieloletnich susz, a także działalności szkodliwych owadów i grzybów.

Prace będą miały wyłącznie charakter cięć sanitarnych, będą usuwane w szczególności drzewa obumarłe, obumierające oraz stwarzające zagrożenie dla ludzi oraz mienia. W trakcie zabiegów ochronie podlegać będą drzewa liściaste, znajdujące się w drugim piętrze drzewostanu oraz w podszycie, które w przyszłości będą stanowić główny i stabilniejszy drzewostan. W miejscach gdzie powstaną małe powierzchnie bez drzew (tzw. luki)  w przyszłym roku będziemy wprowadzać nowe pokolenie lasu składające się z rodzimych gatunków drzew liściastych.

Ze względu na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa w rejonie prac, a także na chęć szybkiego ich zakończenia, drzewa będą wycinane za pomocą harwestera. Powierzchnia objęta cięciami (mapa w załączniku) będzie oznakowana tablicami „ZAKAZ WSTĘPU -ŚCINKA DRZEW”. Prosimy o stosowanie się do zakazu wstępu i poleceń Służby Leśnej.

Oddział 107h Leśnictwa Annowo w Bolechowie-Osiedlu