Aktualności Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ ZBIORNIKA WODNEGO

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko ogłasza nieograniczony publiczny przetarg pisemny na dzierżawę zbiornika wodnego będącego własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Łopuchówko.

Przedmiot przetargu stanowi zbiornik wodny - użytek ewidencyjny Ws (jezioro), o powierzchni 3,6200 ha zlokalizowany w 302111_5.0017.586/4 (wg ewidencja gruntów), 09-14-2-01-86 -j -00 (wg adresu leśnego).

Wszelkich informacji na temat przetargu udziela: Tobiasz Kędzierski (61) 8122 161 wew. 130. Pytania można kierować również na adres lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl Pytania telefoniczne można kierować wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do 15.00.

Cała treść ogłoszenia, wraz z niezbędnym formularzem i oświadczeniem znajduje się w materiałach do pobrania.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia wraz z pozostałymi załącznikami znajdują się również w BIP (link poniżej):
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-lopuchowko/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia