Asset Publisher Asset Publisher

ZAPYTANIE OFERTOWE - Remont drewnianego mostu zlokalizowanego w ciągu dojazdu ppoż. nr 9

Nadleśnictwo Łopuchówko zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty do zamówienia pn. „Remont drewnianego mostu zlokalizowanego w ciągu dojazdu ppoż. nr 9 o nr inw. 220/8 na terenie Leśnictwa Gołaszyn w km 0+651,34 tej drogi” - zn. spr. SA.270.13.2024.

Pełna treść ogłoszenia oraz załączniki zostały zamieszczone poniżej w materialach do pobrania.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie §9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Łopuchówko, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko z dnia 11.02.2021 r. o nr 14/2021.