Asset Publisher Asset Publisher

Leśny savoir-vivre

Las jest bardzo gościnnym miejscem. Drzwi do lasu otwarte są właściwie przez cały rok, a każda pora roku oferuje nam inną, bogatą paletę wrażeń. Jednak, aby w pełni cieszyć się wszystkimi walorami lasu trzeba wiedzieć, jak należy zachowywać się w lesie oraz jakie zasady tam panują.

Turysto! Stosuj się do poniższych zasad:
  • Nie wjeżdżaj samochodem na drogi leśne. Parkuj tylko w miejscach oznaczonych, na parkingach leśnych i miejscach postoju. Nie zastawiaj autem dróg pożarowych;
  • Wędruj wyznaczonymi szlakami drogami leśnymi. Pamiętaj, że uprawy leśne i młodniki do 4 m wysokości objęte są zakazem wstępu. Nie wchodź na nie, by nie niszczyć młodych drzew;
  • Nie płosz zwierząt, nie niszcz mrowisk, gniazd i nor. Zachowuj się cicho i z rozwagą. Podczas grzybobrania pamiętaj, by nie niszczyć grzybów niejadalnych i tych, których nie znasz. Nie zrywaj i nie depcz roślin, niektóre z nich mogą być pod ochroną;
  • Nie rozpalaj ognisk i nie używaj otwartego ognia w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu. Spacerując po lesie nie pal papierosów, każda iskra to potencjalne źródło pożaru;
  • Trzymaj na smyczy swojego pupila, aby nie płoszył dzikich zwierząt;
  • Nie zabieraj zwierząt z lasu. Pamiętaj, że młode zwierzęta, tylko z pozoru są bezbronne, w rzeczywistości zawsze w pobliżu znajdują się dorosłe osobniki;
  • Pozostaw las taki jakim go zastałeś, nie śmieć, nie zanieczyszczaj wód i nie rozkopuj ściółki leśnej. Nie niszcz drzew i krzewów oraz innych roślin.

Zdjęcie przedstawia infografikę CILP dotyczącą leśnego savoir-vivre'u.