Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych; wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Fot. A. Kukawka. "Samoróbka" - urządzenie wykorzystywane do zrywki drewna podczas wykonywania zabiegu czyszczeń późnych (CP) w lesie prywatnym.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi  na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko, oparty jest na podstawie zawartych porozumień  ze Starostami Powiatów:

Poznańskiego,  Wągrowieckiego  i  Gnieźnieńskiego.

Łączna powierzchnia lasów nadzorowanych  obejmuje obszar  -  2033 ha:

z czego na teren Starostwa Powiatowego w Poznaniu  przypada  -  696 ha,

Starostwa Powiatowego w  Wągrowcu  -  1182 ha

oraz na teren Starostwa Powiatowego w Gnieźnie  -  155 ha.

W ramach podpisanych porozumień, nadzorem objęte są lasy położone na terenie 11 gmin: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Skoki, Mieścisko, Kiszkowo, Mieleszyn i Kłecko.

 

Prawa i obowiązki ciążące na właścicielach lasów regulują dwie ustawy:

- Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku Dz.U. 1991 Nr 101, poz. 444

  (z późniejszymi zmianami).

- Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku

  Dz.U. 1995 Nr 16, poz. 70  (z późniejszymi zmianami).

 

Sprawy związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi, w nadleśnictwie prowadzi  mgr inż.  Andrzej Kukawka,  starszy specjalista Służby Leśnej ds. lasów niepaństwowych  i  ochrony lasu.

Wszelkie  wnioski, zgłoszenia,  związane z lasami prywatnymi, należy zgłaszać w formie pisemnej, pocztą tradycyjną, względnie na adres mailowy nadleśnictwa:

Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Łopuchówko

Łopuchówko 1

62-095 Murowana Goślina

Telefon kontaktowy do nadleśnictwa: (61)  8-122-161.

Dane kontaktowe z osobą prowadzącą nadzór nad lasami niepaństwowymi:

adres mailowy:  andrzej.kukawka@poznan.lasy.gov.pl

telefon stacjonarny: (61)  8-122-161  w.108

telefon kom.  604 - 54 - 92 - 30