Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad lasami niepaństwowymi na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko, oparty jest na podstawie zawartych porozumień ze Starostami Powiatów:

Poznańskiego,  Wągrowieckiego  i  Gnieźnieńskiego.

Łączna powierzchnia lasów nadzorowanych  obejmuje obszar  -  844,53 ha:

- Starostwo Powiatowe w Poznaniu  -  539,00 ha,

- Starostwo Powiatowe w  Wągrowcu  -  200,73 ha

- Starostwo Powiatowe w Gnieźnie  -  104,80 ha.

W ramach podpisanych porozumień, nadzorem objęte są lasy położone na terenie 7 gmin: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Rokietnica, Suchy Las, Skoki, Kiszkowo.

Nadzór prowadzony jest wyłącznie w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Łopuchówko, które można sprawdzić np. na stronie Banku Danych o Lasach.

Prawa i obowiązki ciążące na właścicielach lasów regulują dwie ustawy:

- Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz.U. 1991 Nr 101, poz. 444 (z późn. zm.)).

- Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku (Dz.U. 1995 Nr 16, poz. 70 (z późn. zm.)).

 

Wszelkie  wnioski i zgłoszenia planowanych do wykonania prac w lasach prywatnych należy zgłaszać w formie pisemnej, pocztą elektroniczna lub tradycyjną:

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko

Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina

adres e-mail do nadleśnictwa: lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl

telefon kontaktowy do nadleśnictwa: (61)  8-122-161.

Sprawy związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi prowadzone są przez pracowników terenowej Służby Leśnej zgodnie z poniższym podziałem:

Dane kontaktowe z osobą prowadzącą nadzór nad lasami niepaństwowymi w zakresie spraw administracyjnych:

Damian Cichoń
starszy referent ds. BHP, ochrony przewciwpożarowej i lasów niepaństwowych
e-mail: damian.cichon@poznan.lasy.gov.pl
tel.: (61) 812-21-61  w. 108, tel. kom.: 535-700-827

 

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają odpłatnie sadzonki drzew i krzewów leśnych; wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Fot. A. Kukawka. "Samoróbka" - urządzenie wykorzystywane do zrywki drewna podczas wykonywania zabiegu czyszczeń późnych (CP) w lesie prywatnym.