Asset Publisher Asset Publisher

Udostępnianie terenów leśnych w celu organizacji i przeprowadzania imprez sportowych, rekreacyjnych lub masowych

Nadleśnictwo Łopuchówko informuje, że w dniu 10.03.2021 r. weszło w życie Zarządzenie nr 22/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko z dnia 11.03.2021 r. w sprawie udostępniania terenu leśnego w celu organizacji i przeprowadzania imprez sportowych, rekreacyjnych lub masowych na gruntach Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Łopuchówko.

Osoby i instytucje zainteresowane organizacją imprez o ww. charakterze zobowiązane są do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej dokumentami.