Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

 

 

 

Powierzchniowy udział panujących gatunków drzew w typach siedliskowych lasu:

 

Struktura wiekowa wg powierzchni leśnej przedstawia się następująco:

 

Struktura wiekowa wg miąższości na powierzchni leśnej przedstawia się następująco:

Podział lasów na kategorie ochronności