Asset Publisher Asset Publisher

Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi pożarowej nr 18 w Leśnictwie Wronczyn"

Nadleśnictwo Łopuchówko zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty do zamówienia pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. „Budowa drogi pożarowej nr 18 w Leśnictwie Wronczyn”" - zn. spr. SA.270.26.2024.

Termin składania ofert do dnia 26.06.2024 r. do godz. 12:00.

Pełna treść ogłoszenia oraz załączniki zostały zamieszczone poniżej w materialach do pobrania.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie §9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Łopuchówko, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko z dnia 11.02.2021 r. o nr 14/2021.