Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży gruntów Skarbu Państwa

Ogłoszenie o sprzedaży gruntów Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Łopuchówko w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

Skarb Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko z siedzibą w Łopuchówku,
Łopuchówko 1, 62-095 Łopuchówko, telefon: 61 8122-161, 61 8122-177,
e-mail: lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl, https://lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl,

na podstawie art. 38 ust. 1 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn, zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 78 poz. 532), wobec zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2021 r., niniejszym:

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  gruntowej niezabudowanej położonej w Bolechowo-osiedle składającej się z działki ewidencyjnych nr: 502/1.

Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w załącznikach poniżej.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko informuje o odwołaniu przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bolechowo-osiedle składającej się z działki ewidencyjnych nr: 502/1 będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Łopuchówko. Szczeguły w załączniku.