Wydawca treści Wydawca treści

Udostępnianie terenów leśnych w celu organizacji i przeprowadzania imprez sportowych, rekreacyjnych lub masowych

Nadleśnictwo Łopuchówko informuje, że w dniu 15.07.2020 r. weszło w życie Zarządzenie nr 53/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko z dnia 24.06.2020 r. w sprawie udostępniania terenu leśnego w celu organizacji i przeprowadzania imprez sportowych, rekreacyjnych lub masowych na gruntach Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Łopuchówko.

Osoby i instytucje zainteresowane organizacją imprez o ww. charakterze zobowiązane są do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej dokumentami.