Asset Publisher Asset Publisher

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021

Wykonanie usług hotelarsko-gastronomicznych w budynku kwatery myśliwskiej Nadleśnictwa Łopuchówko w sezonie łowieckim 2021/2022

Wykonanie usług hotelarsko-gastronomicznych w budynku kwatery myśliwskiej Nadleśnictwa Łopuchówko w sezonie łowieckim 2021/2022

Termina składania ofert 29.07.2021 r.


Bieżące utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko w 2021 r.

„Bieżące utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko w 2021 r.”

 

Tryb podstawowy bez negocjacji.

Zamieszczono na BIP w dniu: 08.06.2021 r.

Data składania ofert: 23.06.2021 r.


Wykonanie dokumentacji projektowej i przygotowanie procesu inwestycyjnego dla budowy 2 przepustów na rowie melioracyjnym o nr Wa-4b pod drogą leśną w oddziale 233~f Leśnictwa Starczanowo” – II postępowanie

„Wykonanie dokumentacji projektowej i przygotowanie procesu inwestycyjnego dla budowy 2 przepustów na rowie melioracyjnym o nr Wa-4b pod drogą leśną w oddziale 233~f Leśnictwa Starczanowo” – II postępowanie

 

Tryb podstawowy bez negocjacji.

Zamieszczono na BIP w dniu: 29.06.2021 r.

Data składania ofert: 08.07.2021 r.

 


Wykonanie dokumentacji projektowej i przygotowanie procesu inwestycyjnego dla budowy przepustu na rowie melioracyjnym pod drogą leśną w oddziale 182~a Leśnictwa Starczanowo”

Wykonanie dokumentacji projektowej i przygotowanie procesu inwestycyjnego dla budowy przepustu na rowie melioracyjnym pod drogą leśną w oddziale 182~a Leśnictwa Starczanowo”

 

Zamówienie poza ustawą Pzp.

Zamieszczono na BIP w dniu: 14.06.2021 r.

Data składania ofert: 22.06.2021 r.