Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych; wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Fot. A. Kukawka. "Samoróbka" - urządzenie wykorzystywane do zrywki drewna podczas wykonywania zabiegu czyszczeń późnych (CP) w lesie prywatnym.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi  na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko, oparty jest na podstawie zawartych porozumień  ze Starostami Powiatów:

Poznańskiego,  Wągrowieckiego  i  Gnieźnieńskiego.

Łączna powierzchnia lasów nadzorowanych  obejmuje obszar  -  844,53 ha:

- Starostwo Powiatowe w Poznaniu  przypada  -  539,00 ha,

- Starostwo Powiatowe w  Wągrowcu  -  200,73 ha

- Starostwo Powiatowe w Gnieźnie  -  104,80 ha.

W ramach podpisanych porozumień, nadzorem objęte są lasy położone na terenie 7 gmin: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Rokietnica, Suchy Las, Skoki, Kiszkowo.

 

Prawa i obowiązki ciążące na właścicielach lasów regulują dwie ustawy:

- Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku Dz.U. 1991 Nr 101, poz. 444

  (z późniejszymi zmianami).

- Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku

  Dz.U. 1995 Nr 16, poz. 70  (z późniejszymi zmianami).

 

Sprawy związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi prowadzone są przez pracowników terenowej Służby Leśnej zgodnie z poniższym podziałem:

- obręb leśny Kąty [gminy: Skoki (cz.), Murowana Goślina (cz.)] - podleśniczy Bartosz Ogrodniczak

tel.: 533-327-367, e-mail: bartosz.ogrodniczak@poznan.lasy.gov.pl

- obręb leśny Łopuchówko [gminy: Kiszkowo, Skoki (cz.), Murowana Goślina (cz.)] - podleśniczy Daniel Olender

tel.: 533-327-556, e-mail: daniel.olender@poznan.lasy.gov.pl

- obręb leśny Biedrusko [gminy: Suchy Las, Rokietnica] - podleśniczy Maciej Żuromski

tel.: 609-904-844, e-mail: maciej.zuromski@poznan.lasy.gov.pl

- obręb leśny Dziewicza Góra [gminy: Czerwonak, Pobiedziska] - podleśniczy Janusz Mateja

tel.: 575-925-282, e-mail: janusz.mateja@poznan.lasy.gov.pl

 

Wszelkie  wnioski, zgłoszenia,  związane z lasami prywatnymi, należy zgłaszać w formie pisemnej, pocztą tradycyjną, względnie na adres mailowy nadleśnictwa:

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko

Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina

Telefon kontaktowy do nadleśnictwa: (61)  8-122-161.

Adres e-mail do nadleśnictwa: lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl

 

Dane kontaktowe z osobą prowadzącą nadzór nad lasami niepaństwowymi w zakresie spraw administracyjnych:

Damian Cichoń

e-mail: damian.cichon@poznan.lasy.gov.pl

tel.: (61) 812-21-61  w. 108, tel. kom.: 535-700-827