Ochrona przyrody

W ramach jubileuszu 100-lecia RDLP w Poznaniu w 25 nadleśnictwach leżących na terenie poznańskiej Dyrekcji powołanych zostanie 100 nowych pomników przyrody. Wśród pozytywnie zaopiniowanych wniosków przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu znalazł się także nasz wniosek. Nadleśnictwo Łopuchówko ogłasza zatem, że mamy nowy pomnik przyrody, jest nim wspaniała gruszy o nazwie „Niezwyciężona”.