Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

 

Nadleśnictwo Łopuchówko zarządza gruntami Skarbu Państwa położonymi pomiędzy:

  52°26'31" a 52°42'10"  szerokości geograficznej północnej,

  16°43'21" a 17°14'47" długości geograficznej wschodniej.

Rozciągłość matematyczno-geograficzna terytorialnego położenia, czyli różnica między geograficznymi współrzędnymi jego skrajnych oddziałów leśnych, które znajdują się:

 

  na północy ............. północna część oddziału 90 obręb Kąty

  na południu ............ południowa część oddziału 176 obręb Dziewicza Góra

  na zachodzie .......... zachodnia część oddziału 315 obręb Biedrusko

  na wschodzie ......... wschodnia część oddziału 1 obręb Dziewicza Góra

 

Z Nadleśnictwem Łopuchówko sąsiaduje sześć nadleśnictw poznańskiej RDLP: od zachodu Nadleśnictwo Oborniki i Pniewy, od południa Konstantynowo i Babki, od wschodu Czerniejewo i Gniezno. Od północnego-wschodu i wschodu sąsiaduje z Nadleśnictwem Durowo (RDLP Piła). W zasięgu omawianego nadleśnictwa znalazłasię położona centralnie pełna enklawa - Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego) w Poznaniu, wchodzące w skład Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie.

Nadleśnictwo Łopuchówko charakteryzuje się znacznym rozproszeniem tworzących je 106 kompleksów leśnych. Pod względem ilości kompleksów przeważają zdecydowanie niewielkie kompleksy o powierzchniach nie przekraczających 5 ha – jest ich łącznie 48.

Dane liczbowe

 
 
 • Ogólna powierzchnia Nadleśnictwa wynosi 24094,7478 ha

 

Obr. Kąty

- 5838,5884 ha,

Obr. Łopuchówko

- 5212,0322 ha,

Obr. Biedrusko

- 9892,7406 ha,

Obr. Dziewicza Góra

- 3151,3866- ha.

 • Zasięg terytorialny: 800,90 km2
 • Lesistość Nadleśnictwa: 20 %
 • Odległości do : Urzedu Wojewódzkiego w Poznaniu - 31km, do RDLP w Poznaniu - 30 km, do Murowanej Gośliny 10,5km, do Obornik 26,5, do Wagrowca 28 km
 • Rozpiętość zasięgów kompleksów leśnych : północ - południe 17,5 km, wschód - zachód 43,5 km
 • Kompleksy wszystkich 4 obrębów zbliżają się do siebie w okolicy miejscowości SŁAWA
 • Na powierzchnię Nadleśnictwa składa się 80 kompleksów leśnych i gruntów nieleśnych
 • Lasy i grunty  Nadleśnictwa leżą na terenie 4 powiatów i 9 gmin
 • Pod względem regionalizacji przyrodniczo-leśnej (Trampler i inni 1990) opartej na właściwościach ekologiczno-fizjograficznych warunkujących potencjalne możliwości rozwoju lasów i ich wielorakich funkcji Nadleśnictwo Łopuchówko znajduje się na terenie następujących krain i dzielnic:

  -        Kraina Wielkopolsko-Pomorska (III),

  -        Dzielnica Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (III. 7),

  -        Mezoregion Pojezierza Wielkopolskiego (III. 7.b)

 

Regiony fizycznogeograficzne

Symbol

dziesiętny

Obszar                                  Podobszar (Megaregion)

 Europa  Zachodnia       Pozaalpejska (Pohercyńska) Europa
                                           Zachodnia (północna część Europy
                                                        Zachodniej)

1 – 924.3

 Prowincja

Podpro-

wincja

Makro-

region

  Mezoregiony

 

 Niż Środkowoeuropejski

31

 

 Pojezierza Południowobałtyckie 

315

 

 Pojezierze Wielkopolskie

315.5

 

 Pojezierze Poznańskie

 Poznański Przełom Warty

 Pojezierze Gnieźnieńskie