Pomniki przyrody

W ramach jubileuszu 100-lecia RDLP w Poznaniu w 25 nadleśnictwach leżących na terenie poznańskiej Dyrekcji powołanych zostanie 100 nowych pomników przyrody. Wśród pozytywnie zaopiniowanych wniosków przez dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu znalazł się także nasz wniosek. Nadleśnictwo Łopuchówko ogłasza zatem, że mamy nowy pomnik przyrody, jest nim wspaniała gruszy o nazwie „Niezwyciężona”.

Lasy HCVF

Lasy HCVF (High Conservation Value Forest) to lasy o szczególnych walorach przyrodniczych. Wyznaczenie i właściwe oznakowanie na mapach ekosystemów reprezentatywnych wchodzi w zakres realizacji zasad i kryteriów FSC.