Asset Publisher Asset Publisher

Znajdź na mapie

Na zlecenie Lasów Państwowych została przygotowana aplikacja umożliwiająca dostęp do map lasów. Aplikację mBDL (mobilny Bank Danych o Lasach) już można pobrać na telefony i tablety z systemem Android.

Mapy

Podstawową zawartością aplikacji są leśne mapy tematyczne np. podstawowa, drzewostanowa, form własności, siedlisk leśnych, zbiorowisk roślinnych oraz łowiecka.

Poza mapami branżowymi, użytkownik ma możliwość wyświetlenia np. mapy topograficznej lub ortofotomapy lotniczej/satelitarnej, a także map z zewnętrznych serwisów WMS.

Zdjęcie przedstawia aplikację mobilną BDL.

Adresy najpopularniejszych serwisów, np. dane o charakterze katastralnym, ortofotomapa czy serwis GDOŚ, są zapisane w aplikacji na stałe, co ułatwia ich wykorzystanie. Inne, dowolne serwisy WMS można podłączyć wpisując konkretny adres URL, który jest następnie zapamiętywany w aplikacji.

W lesie nie zawsze jest zasięg.

Co warto podkreślić, po wcześniejszym pobraniu odpowiednich danych, aplikacja działa również w sytuacji braku łączności z siecią Internet. Mechanizm pobierania danych do pracy offline umożliwia korzystanie z map dla nadleśnictw oraz parków narodowych (PN) a także dla dowolnie wybranego obszaru. W przypadku wyboru nadleśnictwa, pierwsza czynność to wybór mapy tematycznej, następnie wybieramy rdlp lub grupę PN i kolejno nadleśnictwo lub konkretny park narodowy. Można pobierać kilka obiektów jednocześnie, każdy z obiektów zapisywany jest jako osobny obiekt na urządzeniu mobilnym. Razem z mapami, które zapisywane są w postaci rastrowej, dla lasów PGL LP pobierane są dane wektorowe z szeregiem atrybutów opisowych.

Chcąc pobrać dane dla dowolnie wybranego obszaru, aplikacja przekierowuje użytkownika do okna mapy, gdzie użytkownik określa obszar zainteresowania. Pobrane zostaną dane o zasięgu przestrzennym widocznym na ekranie urządzenia.

Zdjęcie przedstawia pobieranie danych do pracy offline - mBDL.

Tutaj można pobrać aplikację

Pobierz aplikację mBDL

Przydatne funkcje dodatkowe
Aplikacja wyposażona jest dodatkowo w szereg przydatnych w terenie funkcjonalności: zapis punktu z lokalizacji GPS lub ze wskazania na mapie, zapis trasy oraz prostą nawigację do wskazanego punktu. Zapisane punkty i trasy można wyeksportować w postaci pliku KML, przesłać na inne urządzenie  lub zaimportować na inne urządzenie, na którym też jest zainstalowana aplikacja mBDL.


W mBDL można wyszukać wydzielenia leśne na podstawie tzw. adresu leśnego. W menu Pomoc dostępna jest również instrukcja opisująca podstawowe funkcjonalności, z którą warto się zapoznać na początku użytkowania aplikacji.

W jaki sposób dzielić się z innymi naszą lokalizacją dzięki aplikacji BDL? Jakie rodzaje map można w niej znaleźć? Z której mapy leśnicy korzystają najczęściej? O tym opowiada Michał Wojcieszkiewicz w kolejnym odcinku cyklu "Oblicza lasów".

Aplikacja została przygotowana przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.